Udržateľnosť

Udržateľnosť

Spoločný podnik, spoločná angažovanosť

Udržateľnosť vo vykonávaných činnostiach sa v čoraz väčšej miere stáva pre všetky podniky témou zásadnej dôležitosti, a túto časť našich stránok chceme využiť na informovanie o našejpráci a výsledkoch v tejtooblasti, a to najmä voči našim zákazníkom a obchodným partnerom,finančným trhom a našim akcionárom, voči orgánom verejnej správy, verejnosti a voči všetkým, kto sú nejakým spôsobom v spojení s koncernomPrysmian.

S cieľom jasne sa prihlásiť k dôležitosti sociálnej zodpovednosti podnikov dáva koncern Prysmian záruku vydávaniainformácií o tom, ako si vedie v oblasti etiky a v sociálno-ekonomickej oblasti, formou každoročnej Správy o udržateľnosti, ktorá vychádza z medzinárodne uznávaných smerníc G3 normovacej organizácie Global Reporting Initiative v ohľade správ o udržateľnosti.

Pozrite si viac na prysmiangroup.com