EN - Stories - Projects & Business - Telecoms - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Header Stories

Kombinovaná sieť, ktorá pokrýva celú Austráliu

Odkedy v roku2011 odštartoval projekt nbn co.pod záštitou austrálskej vlády, je koncern Prysmian väčšinovým dodávateľom optických a výlučným dodávateľom medených káblov pre potreby tohto projektu.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Hightlight

„Celoštátna sieť širokopásmového pripojenia nbnTM je najväčší infraštruktúrny projekt v Austrálii a zúčastnené podniky sú v tom, čo robia, najlepšie na svete.”

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Gallery Video The new national broad-band

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Focus

V roku 2015 získal koncern Prysmian od spoločnosti nbnTM prestížne ocenenie „Dodávateľ roka“. Na tento úspech nadviazalo v roku 2016 ďalšie ocenenie „Highly Commended – We Deliver”.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - We have cabled Australia from coast to coast

Austráliu sme prepojili káblami od pobrežia k pobrežiu

Koncern Prysmian vyrobil a dodal pre celoštátnu sieť nbnTMširoký rozsah optických plochých a multivláknových káblov pre telekomunikácie, vrátane káblov s vysokou pevnosťou odolávajúcich termitom a hlodavcom, a nedávno získal exkluzívny kontrakt na dodávky všetkých medených káblov pre potreby projektu nbnTM.

„Na toto ocenenie sme obzvlášť hrdí, keďže naše káble pre sieťnbnTMsa vyrábajú tu v Austrálii na sydneyskom predmestí Dee Why.”, hovorí Danny Doyle, vedúci Odbytu koncernu Prysmian pre telekomunikácie pre región Austrálie a Nového Zélandu.“ Toto ocenenie potvrdzuje, že sa plne osvedčila naša dlhodobá stratégia miestnej výroby.”

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Lasting cooperation

Vytrvalá spolupráca

Vďaka našej pružnej reakcii na zvýšenie dopytu v roku 2014, našej trvalej podpore vo výskume a vývoji a dobrej koordinácii medzi našimi tímami Výroby a Odbytu sme sa dokázali rýchlo prispôsobovať rastúcim požiadavkám projektu nbnTM na objem výroby. Tým sme sa znovu začali vo väčšej miere angažovať v Austráliiv odvetví telekomunikácií.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Hightlight Leader2

 

Náš koncern je jedným zo svetových lídrov vo výrobe optických káblov pre telekomunikačné siete. Ročne vyrábame približne 30 miliónov kilometrov optických vlákien v 5-tich výrobných závodoch po celom svete (v Taliansku, Francúzsku, Holandsku, USA a v Brazílii).

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - A fibre-optic network embracing the whole of Australia - Towards an integrated network

Budovanie integrovanej siete

Koncern kladie dôraz na podporu rozvoja telekomunikačných sietí novej generácie (NGN). Tieto siete sa majú stať nosnou infraštruktúrou pre celý sociálno-ekonomický systém, keď budú všetky služby pre občanov (hlasové, Internet, elektronická pošta, videoslužby) vo všetkých druhoch prostredí – doma, v práci i v mobilnom použití – prenášané jedinou sieťou, teda už bez rozdelenia medzi rôzne a navzájom odlišné druhy infraštruktúry.

V súčasnosti dosahujú inštalované objemy optických vlákien v komunikačných sieťach hodnotu okolo 300 miliónov dĺžkových kilometrov ročne oproti 95 miliónom v roku 2006, čím sa tento sektor ukazuje ako jeden z najrýchlejšie rastúcich v odvetví.

EN - View - Telecom

V telekomunikáciách od koncernu Prysmian

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac