EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Head page

Svetlá na Manhattane, elektrina z New Jersey

Strategické elektrické prepojenie, ktoré hasí trvalý smäd Manhattanu po elektrine.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Intro

Hlavným účelom tohto projektu je spojiť New York City s ďalšími doplňujúcimi zdrojmi elektriny na skvalitnenie a posilnenie prenosovej sústavy v štáte New Jersey.

V roku 2011 získal koncern Prysmian zákazku v hodnote vyše 175 miliónov USD od spoločnosti Hudson Transmission Partners, LLC na dodávku strategického podzemného a podmorského silového pripojenia medzi New Yorkom a prenosovou sústavou štátu New Jersey.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Slide

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Construction Left

V rámci stratégie, ktorá dala podnet k tomuto projektu, sa postupne odstavujú dnes už zastarané, neefektívne a neekologické elektrárne na území mesta New York, ktoré sa nahrádzajú energiou z obnoviteľných zdrojov a zemného plynu.

 

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Construction Right

Riešenie na kľúč

Koncern Prysmian mal na starosť všetky fázy projektu: návrh, dodávku aj inštaláciu tak káblového systému pre podzemnú a podmorskú prenosovú trasu v celkovej dĺžke približne 13 kilometrov, so spojením elektrickej siete štátu New Jersey s mestom NewYork. Celková prenosová kapacita systému je až 660 MW.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Over land and sea

 

Po zemi a cez more

Systém je tvorený zväzkom troch vysokonapäťových podmorských káblov a dvoch optických dátových káblov, ktorých inštalácia sa vykonala pomocou koncernovej lode na pokládku káblov Giulio Verne („Jules Verne“).Tieto podmorské káble boli zanorené do hĺbky troch až piatich metrov pod dno rieky Hudson River s pomocou strojového zahrabávacieho systému Hydroplow, ktorého návrh a konštrukcia je z dielne koncernu Prysmian.

Pokládka podzemného káblového systému bola pod ulicami Manhattanu v približne 900-metrovej trase, a to od zakončenia podmorských káblov na brehu po rozvodňu spoločnosti Consolidated Edison Company of New York na 49-tej Západnej ulici.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Local production and centres of excellence2

Miestna výroba a centrá excelentnosti

 

Severná Amerika je pre koncern Prysmian kľúčový trh. Podzemné káble pre projekt boli vyrobené v Južnej Karolíne, z toho optické káble v závode v meste Lexington, a väčšina vysokonapäťových káblov v najmodernejšej výrobnej prevádzke koncernu Prysmian v Abbeville, čo je náš prvý závod špecializovaný na výrobu káblov na vysoké a veľmi vysoké napätia v USA. Podmorské káble boli vyrobené v závode Arco Felice v talianskom Neapole.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Hudson - Project numbers

/  Čísla projektu

660MW

prenosová kapacita

13km

podzemných a podmorských káblov

3-5m

inštalácia káblov do hĺbky pod riečne dno

900m

dĺžky podzemných káblov

EN - Products & Solution - Power Grids - View Product

V energetických sieťach

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac