EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Header

Podmorské spojovacie káble a stúpacie a prietokové potrubia (séria SURF)

Vy potrebujete riešenia pre bezpečnosť, kvalitu a výborné výkony.
My chápeme Vaše potreby a plníme ich.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Intro Text


Portfólio výrobkov Prysmian SURF bolo vyvinuté na plnenie čoraz náročnejších požiadaviek zákazníkov po celom svete zároveň s tým, ako prenikajú k ropným poliam vo väčších hĺbkach, kde panujú vysoké teploty a tlaky a kde sú potrebné spojenia na väčšie vzdialenosti.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Two paragraph

 

Koncern Prysmian je vedúcim hráčom na trhu s technológiou SURF už po takmer štyridsať rokov, odkedy sme inštalovali naše prvé spojovacie káble pre pobrežné zariadenia v Brazílii. Naše komplexné riešenia na konkrétne účely sú koncipované tak, aby znižovali celkové náklady na vlastníctvo, s osobitným dôrazom na aspekty inštalácie a údržby, pričom sa vyznačujú vysokou úrovňou bezpečnosti a kvality.

Náš úspech je založený na rozvoji úzkych, dlhodobých a vzájomne prospešných vzťahov so zákazníkmi. Venujeme potrebný čas a úsilie na to, aby sme rozumeli ich potrebám, a následne s nimi uzatvárame partnerstvá na koncipovanie a výrobu resp. dodávku potrebných výrobkov a služieb na riešenie výziev, ktorým čelia.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Last paragraph

 

Znalosti a skúsenosti koncernu Prysmian v oblasti výskumu a vývoja výrobkov SURF sú v našom odvetví bezkonkurenčné, a umocňujú ich naši výrobní technológovia, ktorí vedia zrealizovať inovatívne nové koncepcie v podobe nákladovo únosných výrobkov. A napokon je našou oporou aj náš skúsený, odborne špičkový a angažovaný tím pre pobrežné inštalácie. Naši zákazníci sa tak môžu s dôverou spoľahnúť, že koncern Prysmian ich bude podporovať od fázy návrhu a konštrukcie až po inštaláciu v teréne.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Umbilicals Record Breakers

Prekonávame rekordy v spojovacích kábloch

Prvé riešenie koncernu Prysmian so spojovacími káblami bolo nainštalované v roku 1979, a odvtedy pokračujeme vo vývoji našej technológie SURF a inštalujeme spojovacie káble v čoraz náročnejších podmienkach v rámci podpory odvetviu v prenikaní k ropným poliam v čoraz väčších hĺbkach.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - numbers

/  Naše rekordy v Brazílii, ktoré sme dosiahli v spolupráci s brazílskym ropným koncernom Petrobras:

1979Anchova

vodná hĺbka 125 m

1994Marlim

vodná hĺbka 1000 m

2003Roncador

vodná hĺbka 1900 m

2015Sapinhoa

vodná hĺbka 2500 m

EN - Products&solutions - Oil&Gas - Editorial Box 1 Col - Storie - Slider related content