EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Header

Káble Prysmian Core

Vy potrebujete riešenia pre bezpečnosť, kvalitu a výborné výkony.
My chápeme Vaše potreby a plníme ich.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text intro

 

Polostrov Jamal na ruskom ďalekom severe je naozaj odľahlá oblasť. Dokonca i v miestnom jazyku znamená „jamal“ „koniec zeme”.
Tiež je to však miesto pre jeden z najväčších plynárenských stavebných projektov v Rusku.

Plánované investície v hodnote 28 miliárd USD zahŕňajú návrh a výstavbu výrobného závodu na skvapalnený zemný plyn (LNG), hlbokovodného prístavu, elektrárne s výkonom 280 MW a letiska.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text row uno


Keď závod dosiahne v roku 2021 svoju plnú výrobnú kapacitu, budú jeho tri výrobné zariadenia produkovať spolu 16,5 milióna ton skvapalneného zemného plynu ročne. Ten sa bude dodávať zákazníkom v Ázii pomocou flotily tankerov skonštruovaných osobitne na arktické podmienky.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text row due

 

Realizáciu projektu vedie koncern Technip-FMC a podieľajú sa na ňom rôzni dodávatelia, ktorí pracujú na rôznych modulárnych súčastiach závodu. V snahách o optimalizáciu týchto modulov a ich vzájomnej nadväznosti, s dôrazom na inštaláciu a údržbu, boli dodávatelia vyzvaní, aby vyriešili veľmi pestrý rozsah technických problémov s káblami, ktoré musia v tejto odľahlej oblasti v zime znášať poklesy teplôt až na -30 °C.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Power Plant

Koncern Prysmian má úplné portfólio káblov a káblových riešení i dobrú povesť v oblasti dodávok bezpečných a nákladovo únosných riešení špičkovej kvality pre ropný a plynárenský priemysel. Preto neprekvapí, že sme získali zákazky na príslušný plynovod, na samotný závod na výrobu LNG vrátane skladovacích zariadení, ako aj na súvisiacu elektráreň.


Elektráreň:

 

Koncern Prysmian dodal 28 km vysokonapäťových káblov (110 kV) pre rôzne celky. Tieto sú koncipované na inštaláciu na plochých káblových roštoch nad zemou a pred expedíciou sa podrobili v rámci kontroly kvality celej sérii meraní vrátane impulzných skúšok, aby bola istota, že budú fungovať aj pri teplotách až -50 °C.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - LNG Facility

Závod na výrobu skvapalneného zemného plynu:

Vzhľadom na lokalitu a krátke časové okno na inštaláciu sú jednotlivé výrobné zariadenia na skvapalnený zemný plyn a inžinierske siete koncipované na modulárnu konštrukciu. Koncern Prysmian dodal stredno- a nízkonapäťové, riadiace a prístrojové káble na prepojenie procesných a pomocných zariadení v prefabrikovaných moduloch.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - close text

 

Vo všetkých dodaných výrobkoch sa uplatnila technológia Prysmian „Arctic Onshore“ pre pozemné inštalácie a nízke teploty, ktorá v plnej miere spĺňa normy GOST a technické požiadavky projektu. To znamená, že si zachovávajú plnú funkčnosť aj v extrémnych teplotných  a poveternostných podmienkach, s minimalizáciou rizika nákladných odstávok.

Naše stredno- a vysokonapäťové káble pre LNG projekt na polostrove Jamal sú z našich závodov v Turecku a v Taliansku, a naše nízkonapäťové, riadiace a prístrojové káble pre projekt z prevádzok v Španielsku a Singapure.

EN - Products&solutions - Oil&Gas - Editorial Box 1 Col - Storie - Slider related content