EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Header

Dopravná sieť na východnom pobreží USA

Pomáhame fungovaniu kľúčovej dopravnej siete na východnom pobreží USA.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Left text citation

Súčasný systém má za sebou už vyše storočie, a väčšina jeho zariadení pochádza ešte zo začiatku 20. storočia.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image

Pomohli sme sa v snahách o posilnenie hlavného dopravného spojenia medzi jedným veľkým americkým veľkomestom a obcami v jeho širšom okolí s prímestskými železničnými spojeniami.

Tentosystém rýchlovlakov je pritom jednou z nosných súčastí dopravného systému v regióne, a každý deň ho použijetakmer štvrť milióna cestujúcich.

A tieto čísla majú podľa predpokladov ďalej rásť vzhľadom na očakávaný rast bývania, obchodu aj priemyslu v regióne. Aby udržal krok s týmito potrebami, prijíma prevádzkovateľ tejto dopravnej siete (v súčinnosti so svojou materskou organizáciou) opatrenia na modernizáciu svojich kapacít.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image 2

Koncern Prysmian s hrdosťou zabezpečuje podporuobom prevádzkovateľom v tomto ambicióznom úsilídodávkou prvotriednych káblov, ktoré ich spoja s budúcnosťou.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H3

 

Komplexná podpora v modernizácii infraštruktúry

Prvou súčasťou projektu je celková modernizácia infraštruktúry, v rámci ktorej sa v sieti zavedie systém automatického riadenia vlakov(ATC) využívajúci na komunikácii založené riadenie vlakov (CBTC).

Ako to funguje? V časti vagónov sa nainštalujú špecializovanépalubné počítače, ktoré budú komunikovať s traťovými zariadeniami. Zmodernizujú sa tiež signalizačné zariadenia súvisiace s hladkou prevádzkou trate.

Tieto zlepšenia:

  • skrátia intervaly medzi vlakmi,
  • umožnia, aby rovnakú trať využívalo viac vlakov,
  • zlepšia celkovú spôsobilosť siete uspokojiť dopyt v časoch dopravnej špičky.

S účasťou projektu bude tiež systém vlakového dozoru na zlepšenie efektívnosti, ktorý zároveň umožní sieti presne lokalizovať každý vlak na trati.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H4

 

           Kapacita prepravy osôb sa má podľa projektu zvýšiť o 20 %.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H4

 

Robustná technológia pre „záťažovejšiu“ sieť

Hurikán Sandy spustošil východné pobrežie Spojených štátov v roku 2013 , pričom došlo k zaplaveniu traťovej infraštruktúry znečistenou vodou s obsahom piesku, ropných a olejových látok a chemikálií, ktoré môžu časom spôsobovať narušenie elektrických systémov.

Súbežne s počiatočným infraštruktúrnym projektom smeruje úsilie na posilnenie kriticky dôležitých systémov v miestach ohrozených záplavami (napríklad signalizácia a zariadenia CBTC v tuneloch). S využitím našich skúseností v oblasti lodných káblov sme dodali špičkové nedymivé bezhalogénové (LSHF) signálne a dátové káble inak určené pre lode na spojenie s rozhraniami najmodernejších systémov CBTC. Naše použité káble LSHF sú dokonale vodotesné a odolné voči prieniku vody tak pri vniku do otvoreného kábla, ako aj pri zaplavení s tlakom vodného stĺpca zodpovedajúcemu zhruba výške päťposchodovej budovy.

Naše použité káble LSHF sú dokonale vodotesné a odolné voči prieniku vody tak pri vniku do otvoreného kábla, ako aj pri zaplavení s tlakom vodného stĺpca zodpovedajúcemu zhruba výške päťposchodovej budovy.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H5

 

Nadštandardná snaha zabezpečila dodávku káblov bez nákladných prestojov.

Náš výrobný závod v obci North Dighton v štáte Massachusetts skombinoval bežný kábel LSHF preželezničnú traťovú signalizáciu s vodoblokujúcimi technológiami z káblov pre lode, vykonal pre nový produkt kvalifikačné skúšky v priebehu len šiestich mesiacov, a ešte ten istý rok ho dodal pre inštalácie v tuneloch.

 

Tento prístup dosiaľ neuplatnil žiadny iný dopravný podnik v Spojených štátoch, a dokladá jedinečný globálny i miestny záber koncernu Prysmian.

Keď sme dostali avízo o pokračovaní dodávok z bezpečnostného hľadiska kritických CBTC káblov, náš tím v Taliansku zahájil prevádzku nášho závodu v obci Merlino po jeho údržbovej odstávke skôr ako bolo plánované, aby sa tak urýchlila dodávka týchto káblov. V záujme včasnej dodávky sa káble dodalido Spojených štátov letecky,a na miesto prišli včas pred inštaláciou.

Práve táto ochota ísť pre našich zákazníkov nad rámec štandardných postupov a prístupov je tým, čo nás odlišuje od konkurencie.Prevádzkovateľovi siete sme tak pomohli predísť nákladným prestojom, ktoré by mali nepriaznivé dopady na tisíce cestujúcich.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H6

Riešime výzvy

Významný inžiniersky problém v rámci projektu bol úsek železničnej trate vedený nad úrovňou terénu, konkrétne cez most nad väčšou riekou. Tu použité káble museli mať na odolávanie extrémne vysokej mechanickej záťaži vysokú pevnosť v ťahu s nadzemnou inštaláciou od brehu k brehu v dĺžke skoro kilometra pomocou ťažných zariadení, pričom celkový kábel si vyžadoval zväzkovanie veľkého počtu jednotlivých káblov.

Boli sme jediný výrobca v Severnej Amerike, ktorý bol ochotný dodať inžinierske riešenie s kompozitnými mostovými káblami zahŕňajúcimi strednonapäťové silové káble, signálne káble, dátové káble a prvky s optickými vláknami.

 

Boli sme jediný výrobca ochotný vykonávať dozor nad inštaláciou káblov na moste.

V úzkej spolupráci s dodávateľmi zabezpečujúcimi inštaláciu sme miesto niekoľkokrát navštívili a koncipovaním a zdokonaľovaním inštalačných postupov pre túto kritickú časť projektu sme strávili stovky hodín. Inštalácie sa v niekoľkých návštevách v záujme úspešného výsledku osobne zúčastnil koncernový Manažér techniky. Neúspech pre nás neprichádzal do úvahy.

Naše rýchle a nákladovo únosné riešenie zachránilo projekt.

Keď začali pod dennou mechanickou záťažou na mieste praskať plášte dátových káblov od tretieho výrobcu, požiadal nás náš partner vykonávajúci inštaláciu, aby sme zabezpečili použiteľné riešenie.

Keďže náš partner už predtým nemálo investoval do pôvodných káblov, pričom ich výrobca nedokázal prísť s použiteľnou náhradou, bolo nám zrejmé, že partner potreboval opravu, ktorá by si vyžadovala minimálne náklady. Preto sme použili pôvodný kábel od konkurenčného výrobcu, ktorý sme vybavili vonkajším plášťom našej vlastnej výroby, čím sme dosiahli požadovanú úroveň ochrany pri najnižších možných nákladoch.

View Product - EN - Panel - Industries

V priemysle

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac