EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Head Page

Burdž Chalífa:
bezpečnosť vo výšinách

IKONICKÝ MRAKODRAP, MAJSTROVSKÉ INŽINIERSKE DIELO, A AMBICIÓZNA VÝZVA V OBLASTIACH BEZPEČNOSTI A NÁROČNOSTI PREVÁDZKY.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Intro

Vládne dubajskej oblohe a pýši sa hneď niekoľkými svetovými rekordmi: so svojou výškou 828 metrov je najvyššou budovou, aká bola kedy postavená, a výťahy spájajúce jeho 162 poschodí jazdia dosiaľ nevídanými rýchlosťami(až 10 m/s).

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Slide

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Left

„Vrátane elektrických obvodov, systémov požiarneho poplachu, systémov núdzového osvetlenia a výťahov presahuje dĺžka káblov, ktoré v budove nainštaloval koncern Prysmian, 1300-krát jej výšku.”

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Right

Je to mrakodrap Burdž Chalífa, čo v preklade znamená „Kalifova veža“ na počesť prezidenta Spojených arabských emirátov: výkladná skriňa najpokrokovejšej svetovej high-tech architektúry a večnej ľudskej snahy o prekonanie prírody i svojich vlastných hraníc.

Mikrosvet, ktorý kypí životom a ktorý na svoje svetlá a výťahy denne spotrebuje nemalé množstvo elektriny.

Ako autentické inžinierske umelecké dielo, ktoré má napriek svojej ohromujúcej mohutnosti siahať ku hviezdam a odolávať vyhni dubajských letných teplôt, víta mrakodrap Burdž Chalífa denne tisíce návštevníkov, a čo viac — je prvou budovou takejto výšky, ktorá je určená na bývanie.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - A huge responsibility

Obrovská zodpovednosť

Veľká hustota osadenstva v spojení s jedinečným vlastnosťami budovy robia z tohto projektu naozaj ambiciózny zámer. A koncern Prysmian prijal túto výzvu. Popri dodávke hlavných elektrických obvodov mrakodrapu Burdž Chalífa sme vyriešili tiež zložitú realizačnú úlohu jeho systémov požiarnej bezpečnosti a zásadný problém prevádzkových parametrov výťahov.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Guaranteeing safety, even in extreme situations

Zaručujeme bezpečnosť, a to aj v extrémnych situáciách

Prioritou je bezpečnosť v prípade požiaru: použité materiály a detekčné systémy musia mať po všetkých stránkach výborné vlastnosti. Na dodávku elektriny pre systémy požiarneho poplachu a núdzového osvetlenia dodal koncern Prysmian svoje nízkonapäťové káble série FP, ktoré v sebe spájajú samozhášavé vlastnosti a nízku tvorbu tepla pri požiari s veľmi nízkou dymivosťou a tým, že sa z nich pri horení uvoľňujú len veľmi malé množstvá nebezpečných plynov. To dáva hosťom viac času na evakuáciu budovy a zaisťuje lepšie prostredie pre prácu záchranárov. Tieto ohňovzdorné káble zaisťujú dodávku elektriny a prevádzku poplašných systémov aj v podmienkach požiaru.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Image Day

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Never so fast2

Rýchle ako ešte nikdy

57 výťahov v budove mrakodrapu BurdžChalífa od svetového lídra vo výťahoch, podniku Otis Elevator Company, je v mrakodrapoch bez konkurencie. 24 z nich predstavuje výťahy bez strojovne druhej generácie – MRLGen2 ™, ktoré sa vyznačujú pokročilým interiérovým dizajnom a špičkovými technológiami. Ide o dvojpodlažné vyhliadkové výťahy s kapacitou 21 osôb pre každé podlažie. Predovšetkým však všetky výťahy v budove spájajú jej 162 poschodí pri pohybe nahor i nadol rekordnou rýchlosťou: až 10 m/s. Koncern Prysmian sa podieľal aj na skorých fázach plánovania elektrických vedení pre výťahové systémy. Na mieru vyrobené výťahové závesné a šachtové káble boli osobitne vyvinuté pre špeciálne potreby projektu. Výsledkom sú napríklad hybridné medené a optické výťahové závesné káble, ktoré v sebe spájajú jedinečnú zostavu komponentov v podobe optických vlákien s mnohonásobnými odtienenými krútenými dvojlinkami na komunikačné účely a silovými vodičmi.

„Presadzujeme inovácie a zlepšujeme štandardy bezpečnosti: táto sústavná snaha je naším príspevkom v budovaní udržateľnej budúcnosti, a vždy podporujeme dobré nápady a vízie.”

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Project numbers

/  Project numbers:

162

ohňovzdorných podlaží

57

výťahov s kabelážou

700,000

upevňovacích prvkov

View Product - EN - Panel - Construction & Infrastructure

V stavebníctve a infraštruktúre

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac