EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Header

Naplnenie svojho potenciálu v nadnárodnom podniku

Predstavujeme: Cristiana Scelza, Riaditeľka organizačnej zložky SURF pre Brazíliu a ostatný svet.

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Image and Citation

„Nič nie je večné, každý deň sa stretávame s novými situáciami, a každý deň sa učíme. To je na našom podniku jedna z najlepších vecí: máme príležitosť sa meniť a neustále si klásť náročné úlohy.”

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Paragraph

Vyštudovaná chemička, nadšená a ambiciózna, rozhodnutá neuspokojiť sa s ničím menším než s prácou, ktorá ju bude baviť: tieto kvality priviedli Cristianu do koncernu Prysmian.

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - A challenge a day

Každý deň jedna náročná úloha

Riadenie organizačnej zložky činnej na trhu ako je ropný a plynárenský priemysel, ktorý má tak zložitú strategickú budúcnosť, a v tak ekonomicky a politicky náročnom a dynamickom prostredí ako je Brazília, je skutočne neľahká úloha, ktorá je rovnako náročná ako uspokojivá.
„V takto zložitom prostredí je pre mňa najdôležitejším úspechom vidieť môj tím úspešne plniť stále rastúce ciele. Najväčšou satisfakciou je mať denne od ľudí vo vývojových projektoch hmatateľné výsledky.”

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Image before Paragraph

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Between research and the market

Medzi výskumom a trhom

Cristiana nastúpila na úseku Výskumu a vývoja spoločnosti Pirelli ako vedecký pracovník vo vývoji materiálov. Po niekoľkých rokoch strávených štúdiom inovatívnych materiálov a vývojom nových procesov nadobudla presvedčenie, že aby dokonale zvládla prácu v takto komplexnom priemyselnom podniku, musí získať osobné skúsenosti s trhom. Preto Cristiana prešla na funkciu technického špecialistu do zložky Priemyselných káblov, a začala cestovať po veľkom svete koncernov Pirelli a Prysmian. Vtedy ju podnik povolal späť do Výskumu a vývoja, kde bola najprv Manažérkou produktového vývoja, a potom celosvetová Riaditeľka pre energetiku.

„Vtedy mi došlo, že viesť ľudí s technickými znalosťami v priemyselnom podniku môže byť tá najúžasnejšia práca.”

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - A multicultural career

Kariéra v multikultúrnom prostredí

Po takmer dvoch rokoch ako celosvetová Riaditeľka pre výskum a vývoj v energetike si Cristiana zažiadala o nejaký druh medzinárodnej skúsenosti v užšom spojení s trhom – a tak sa stala Riaditeľkou organizačnej zložky SURF pre Brazíliu.

Team scelza

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Paragraph after Image

„Medzinárodná mobilita je výrazným odlišujúcim znakom koncernu Prysmian: do 31. decembra 2015 činil počet do zahraničia vyslaných pracovníkov v rámci koncernu približne 215 zamestnancov 27 rôznych štátnych príslušností (z toho 38% z Talianska) v 29 cieľových krajinách. Ženy predstavujú 14% zamestnancov.”

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Full Paragraph

Cristianina dráha nie je vo svete koncernu Prysmian výnimočný prípad: v roku 2015bolo na 2-ročných pracovných pobytoch mimo svojej krajiny 39 nových absolventov z 18 rôznych krajín.

Medzinárodná mobilita zamestnancov podnecuje šírenie firemnej kultúry a hodnôt koncernu Prysmian vo všetkých prevádzkach koncernu vo svete, umožňuje prenos riadiaceho a technického know-how medzi krajinami a je zásadne dôležitá pre odborný i manažérsky rast mladých absolventov, ktorí prichádzajú do podniku.

EN - Stories - People - Achieving own full potential in a multinational company - Project facts

 

/   Fakty projektu:

 

  • Skratka SURF znamená Subsea Umbilicals, Risers &Flowlines (Podmorské spojovacie káble a stúpacie a prietokové potrubia)
  • Pre koncern Prysmian je program Medzinárodnej mobility cennou príležitosťou, ktorá umožňuje zamestnancom ich osobný rast a rozvoj v rámci koncernu.
  • Mottom Cristiany Scelza je „Všetko ide, len treba chcieť”.

 

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac