EN - Stories - Operations - Guatapè - Header Guatapé

Inovatívne a nekonvenčné prístupy: rýchla akcia a účinné riešenie

Rýchla reakcia koncernu Prysmian pomohla vyriešiť núdzovú situáciu vo vodnej elektrárni Guatapé v juhoamerickej Kolumbii.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Intro

Keď najväčšiu priehradu a vodnú elektráreň v Kolumbii, Central Guatapé, postihla katastrofa, pomohlo zachrániť situáciu pohotové myslenie a tímová spolupráca medzi koncernom Prysmian a našimi partnermi.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè

EN - Stories - Operations - Guatapè - Prysmian Mexico suggested that EPM

Organizačná zložka koncernu Prysmian v Mexiku si vypožičala 30 km 230 kV XLPE kábla s prierezom 1200 mm², ktorý sa predtým dodal mexickej štátnej energetickej spoločnosti CFE a práve sa nepoužíval, a dodala tento kábel kolumbijskému energetickému podniku EPM.

EN - Stories - Operations - Guatapé - Designed and built in the 1960s

Elektráreň Central Guatapé, ktorá bola naprojektovaná a postavená v 60-tych rokoch 20. st., je majetkom nášho klienta, podniku EPM(Empresas Públicas de Medellín), a jej výrobnú kapacitu 560 MW zabezpečuje osem Peltonových turbín, z ktorých každá má výkon 70 MW. Ide o jeden z oporných závodov na výrobu elektriny v Kolumbii.

Vypuknutie požiaru v elektrárni

Vo februári 2016 bol v závode vyhlásený stav núdze, keď sa v budove elektrárne (umiestnenej 400 m pod zemou) z dôvodu technických porúch rozšíril požiar, ktorý spôsobil kritické škody na štyroch obvodoch olejom plnených káblov na prenos vyrobenej elektriny z elektrárne do vonkajších sústav.

EN - Stories - Operations - Guatapè - We understood the severity of situation

Ihneď nám bola zrejmá vážnosť situácie, a pomohli sme podniku EPM vyriešiť problém čo najrýchlejšie a najúčinnejšie, ako to len bolo možné.

Rýchly zásah na minimalizáciu dopadov

Rýchlo nájsť dostatočnú dĺžku 230 kV kábla na obnovu štyroch obvodov nie je jednoduchá úloha, no vďaka nášmu rozsiahlemu zoznamu klientov sme si rýchlo vyhľadali mexický štátny energetický podnik CFE.

Podnik CFE bol natoľko štedrý, že nám dal svoj súhlas, a tým šancu na rýchle vyriešenie krízy.

Zároveň sa ihneď objednali náhradné káble, aby sa tak zaistilo, že podnik CFE nebude zapožičaním sám ohrozený, a aby mohol pokračovať vo svojich činnostiach podľa plánu.

EN - Stories - Operations - Guatapè - An epic journey from source to installation

Dobrodružná cesta od zdroja k inštalácii

Za daných okolností by bola bežná dodacia logistika príliš pomalá. Podnik EPM sa rozhodol uplatniť nekonvenčný prístup. Káble a všetky k nim potrebné nástroje a príslušenstvo sa naložili na dve ukrajinské nákladné lietadlá ruskej výroby Antonov 124-100 (známy „Ruslan“, jeden z troch najväčších typov nákladných lietadiel na svete). Na bezpečnú prepravu celého nákladu na letisko José María Córdova v Kolumbii bolo potrebných osem spiatočných letov. Odtiaľ už boli pripravené na prevoz do mesta Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

EN - Stories - Operations - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Výsledok v predstihu oproti harmonogramu

Popri stovke zamestnancov podniku EPM na náprave usilovne pracovalo tiež 15 špecialistov koncernu Prysmian, a projekt sa tak dokončil o mesiac skôr oproti harmonogramu v júni 2016. Išlo vo všetkých aspektoch o pozoruhodný výkon.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

„Pre koncern Prysmian bolo veľkou cťou, že mohol zohrať v projekte takýchto rozmerov významnú úlohu, prispieť tak k rozvoju bratských vzťahov medzi obomi krajinami a pomôcť utužiť vzťahy priateľstva medzi Mexikom a Kolumbiou.”

Jaouad Ben-Hamman

Obchodný riaditeľ Prysmian Mexico

EN - Stories - Operations - Guatapè - Project facts

 

/ Fakty projektu:

  • 57 cievok 230 kV silového kábla v celkovej dĺžke 30 km, získaného v rekordnom čase

  • Dve zapojené lietadlá na najrýchlejšiu možnú dodávku

  • Dokončenie s mesačným predstihom oproti harmonogramu

  • Pri znovuzahájení prevádzky elektrárne boli prítomní členovia kolumbijskej vlády

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac