EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Header

Nové sídlo koncernu Prysmian v štýle „smart-working"

Podporujeme revolúciu v inteligentných spôsoboch práce a v udržateľnosti v jednej a tej istej budove, ktorou je naša nová centrála v milánskej štvrti Bicocca.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Intro Text

Tak ako naše činnosti v kábelárskom priemysle, aj naše nové sídlo posúva hranice možného.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Text and Gallery

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Vertical Image

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal image

Budova s ocenením Platinum LEED

Certifikačný systém Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) má primát v hodnotení tzv. zelených budov. V tomto systéme sa hodnotia stavebné diela podľa ich ekologickej udržateľnosti, a to všetkých konštrukčných aspektoch. Naša budova bola koncipovaná so zreteľom na získanie medzinárodného osvedčenia LEED Platinum, a to na základe jej prínosu k znižovaniu emisií CO2 a kvality použitých materiálov vo výstavbe.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal only text

Nový spôsob práce s lepším zreteľom na spoluprácu

Nová budova nielen šikovne využíva prírodné zdroje a energeticky úspornú architektúru na vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ale tiež vďaka svojej starostlivo rozvrhnutej sieti zasadačiek, otvorených pracovísk a spoločenských priestorov umožňuje lepší spôsob práce v duchu súnáležitosti. 

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text

Všetko je navrhnuté v záujme podpory pružnosti a produktivity, a priamo sú adresované tiež s prácou súvisiace požiadavky ako tímová práca a práca na diaľku, pričom súčasťou sú tak priestory na sústredenú prácu, ako aj na neformálnu sieťovú konektivitu.

Menej času sa bude tráviť pri tradičných pracovných stoloch. Namiesto toho sú osobné pracoviská koncipované a navrhnuté tak, aby umožňovali pohyb a interakcie medzi kolegami i klientmi, čo bol jeden zo základných princípov nášho projektu.

S väčšími i menšími zasadačkami, telefónnymi kútikmi, a s neformálnymi priestormi, ktoré sú všetky vybavené najmodernejšími technológiami, budeme mať všetci vždy možnosť použiť tie najvhodnejšie miesta podľa potreby, s efektom zvýšenia produktivity a inovácií, ako aj efektívnosti našej práce.

V rámci podpory tohto usporiadania sme vytvorili Prysmart, čo je multikanálový komunikačný systém, ktorý napomáha ľuďom v zdieľaní najdôležitejších informácií o našej centrále cez sociálne siete a periodiká.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 1

/  Údaje novej centrály:

14,000

metrov štvorcových

650

otvorených pracovísk

100

zasadačiek

180osôb

kapacita novej posluchárně

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Quote Pirondini

„Zmena ide ruka v ruke so zlepšovaním.”

Array

Andrea Pirondini

Výkonný riaditeľ

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Zavádzame revolúciu v spôsoboch, ako ľudia vykonávajú svoju prácu – a tiež v spôsoboch, ako dochádzajú do práce.

Ako súčasť našej iniciatívy v oblasti inteligentných spôsobov práce dávame zamestnancom možnosť pracovať z kancelárielen keď potrebujú, ako aj aby si sami určovali časy príchodu a odchodu podľa potrieb svojej konkrétnej funkcie.

HQ

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 2

/  Údaje k udržateľnosti centrály

2

skleníky

1

požičovňa bicyklov

10

nabíjacích staníc pre elektrické automobily

20

zberných miest triedeného odpadu / 0 odpadkových nádob

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Znižujeme dopady našich činností na životné prostredie

Dnešný digitálny prerod nám tiež pomáha zásadne obmedziť spotrebu papiera na pracovisku. Náš ambiciózny program „bez papiera“ nás nielen podnecuje v tom, aby sme si vytvárali nové a efektívnejšie spôsoby práce, ale má tiež ďalekosiahle vplyvy na životné prostredie.

A to nie je jediný spôsob, ako znižujeme našu spotrebu energie. Plne tiež využívame prírodné zdroje, ktoré máme v našej centrále k dispozícii.

85% priestorov využíva prirodzené svetlo, a to vďaka zdvojeným priehľadným stropom našich budov v skleníkovom štýle v spojení s LED žiarovkami, ktoré sa aktivujú senzormi. To nám umožňuje dosahovať až 80%-nú úsporu energie oproti bežným osvetľovacím telesám, pričom osvetlenie sa používa len vtedy, keď je naozaj potrebné. Väčšinu tieňa vytvárajú listnaté stromy.

V lete zabezpečí prirodzené vetranie mechanický systém otvárania striech, čím sa zníži používanie klimatizácie. Priestory orientované smerom na juh majú polohovateľné slnečné žalúzie, ktoré riadi zariadenie s fotobunkou, čím sa obmedzí priamy dopad slnečného žiarenia.

V spoločných priestoroch ako jedáleň sa užívatelia podnecujú k recyklácii, aby sa tak obmedzovalo plytvanie.

Zameriavame sa i na spôsoby, akými dochádzame do práce – tým, kto sa rozhodnú vzdať sa svojho parkovacieho miesta, ponúkame dotovanú ročnú permanentku na hromadnú dopravu. Táto iniciatíva bola prijatá veľmi kladne, čo znamená menej ľudí cestujúcich autami a namiesto toho si voliacich udržateľnejšie možnosti cestovania.

Základné hodnoty našej centrály:

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - BoxOut

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Highlight

 

V prostredí trvalého dialógu medzi inteligentnou architektúrou a najnovšími spôsobmi práce budeme ďalej pokračovať v rozvoji a zdokonaľovaní spôsobov, ako využívame naše pracoviská, s podporou efektívneho rastu a s udržovaním pozície koncernu Prysmian na čele inovácií.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 3

/  Naše energetické údaje

3,700m2

fotovoltaických panelov

390tisíc

metrov silových káblov

230tisíc

metrov dátových káblov

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac