EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Header operations

Skok do budúcnosti. Rozvoj činností.

Myslíme dopredu, aby sme vedeli predvídať a prekonávať očakávania.

EN-stories-operations- fast forward operations

 

Zavádzame revolučné zmeny v spôsoboch našej práce. Našim zákazníkom poskytujeme lepšiu hodnotu, kvalitu a výborné výkony, a definujeme nové činnosti a vychovávame odborníkov budúcnosti.

 

Výroba je srdcom nášho podniku, a zmyslom našej existencie je vyrábať. A naša povesť svetového lídra je výsledkom nášho jednoznačne na zákazníka zameraného prístupu. Kľúčovou súčasťou našej trvalej úspešnosti je preto neustále zlepšovanie našich procesov, kvality našich výstupov, a schopností a spôsobilostí našich pracovníkov vo výrobe a v zabezpečovaní ďalších činností.

Kladieme dôraz nakvalitu a efektívnosťvenujeme sa našim ľuďom, aby sme si tak vedeli získať a udržať našich zákazníkov. Preto sme spracovali našu „Stratégiu činností“, ktorá vo všetkých oblastiach nášho dôrazu vytyčuje príslušné činnosti. Koncipovanie funkčných procesov v tejto stratégii je úlohou výkonného riaditeľa koncernu Prysmian, ktorým je Andrea Pirondini.

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Construction Left

Sme zameraní na odbornosť, rýchlosť prispôsobivosť vo všetkých zložkách podniku. Na podporu práce v štýle „smart working“. A naše náborové a školiace programy produkujú špičkových odborníkov a vedúcich pracovníkov v odvetví.

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Construction Right

Záruka výborných výkonov

Jedným z kritických faktorov našej úspešnosti je spoľahlivosť činnosti prevádzok. Ako vysvetľuje Pirondini, „cieľom tohto procesu je zlepšenie spoľahlivosti plánovania a výroby čo sa týka objemov a načasovania, a to dôsledným sledovaním stavu zásob na sklade (suroviny, nedokončená výroba, hotové výrobky) a zlepšovaním kvality, účinnosti a efektívnosti činností v celom dodávateľskom reťazci.”

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - The customer at the centre

Minimalizácia nákladov. Maximalizácia efektívnosti.

A navyše, keďže vnášame do celého dodávateľského reťazca tak našu prítomnosť po celom svete, ako aj miestne znalosti a skúsenosti, vieme ponúknuť bezkonkurenčne najlepší pomer medzi cenou a výkonom bez toho, aby tým utrpela ultimatívna kvalita, ktorú očakávajú naši zákazníci.

 

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Image Day

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Objective: efficiency

Robíme niečo výnimočné

Kľúčovou súčasťou našej stratégie je tiež prístup „Fast Forward Operations“.

Fast Forward Operations je program, ktorý bol vytvorený na zrealizovanie stratégie činností Prysmian v rámci koncernu. Týka sa všetkých organizačných zložiek, od Výskumu a vývoja až po Personalistiku, a zahŕňa mnohé na budúcnosť zamerané koncepcie, od inovácií až po udržateľnosť.

En - Stories - Operations - Operations Strategy - Quote Pirodini

„Zaviedli sme dvojitú stratégiu. Jednak sa zameriavame na výrobky s najvyšším podielom náročných a hodnotu zvyšujúcich technológií v obmedzenom počte závodov, kde môžeme zužitkovať úspory z rozsahu. Na druhej strane zároveň zvyšujeme efektívnosť trhu so surovinami, keď zužitkovávame našu rozsiahlu zemepisnú prítomnosť v záujme minimalizácie distribučných nákladov.”

Array

Andrea Pirondini

Výkonný riaditeľ

En - Stories - Operations - Operations Strategy - Accordion

 

Prístup Fast Forward Operations buduje na týchto princípoch:

The programme title refers to our response time to customer needs, but also to the rapid delivery of our solutions, the prompt management of any critical situations, the streamlining of decision-making processes and the swift reaction to changing market demands. 

Agility is key when managing customer requirements, and to that end we’re investing in large, modern centres of excellence and professional training courses to improve the manufacturing chain for fast, flexible service. 

We’re strengthening the talents, leadership skills and technical abilities of Prysmian employees.

For this reason, in partnership with Human Resources, Pirondini’s Operations team has recently launched Manufacturing Academy, a series of professional training courses aiming to develop a new generation of specialised engineers and to create a solid professional network for the exchange of know-how between staff.

What’s more, our Make It! Programme aims to attract talent and introduce new lifeblood to our factories, by recruiting engineering professionals with experience in manufacturing, operations and quality functions from outside the cable industry.

We’re drawing together two key elements, data and human expertise, to transform our digital processes and ensure we continue to simplify and streamline production for cost-effectiveness. 

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Quote 2

„Naša budúca úspešnosť závisí od našich schopností rozvíjať sa, učiť sa a zlepšovať tak ako organizácia, aj ako jednotlivci.”

Array

Andrea Pirondini

Výkonný riaditeľ

En - Stories - Operations - Operations Strategy - Final text

 

Chceme, aby naši ľudia mysleli samostatne a išli za svojimi nápadmi, aby mali silu snívať a zasadzovať sa o zmeny.

 

A vďaka prístupu Fast Forward Operations sa im to aj darí, keď pomáhajú rozširovať možnosti pre našich zákazníkov do budúcnosti.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac