EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Header

Budúcnosť je bližšie, než si myslíte

Svet budúcnosti prepojený superoptickými a ultramodernými káblami začína už dnes v Miláne.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Interview with Marcelo Andrade, Head of R&D Prysmian

Rozhovor s Marcelom Andrade, riaditeľom koncernovej zložky pre Výskum a vývoj

(Upravené z pôvodného rozhovoru s Fabiom Sottocornola pre taliansky časopis Corriere Innovazione)

V budúcnosti sa vzdialené svety navzájom priblížia a spoja mohutnými potrubiami a optickými a medenými káblami, a tiež spojovacími systémami tak všadeprítomnými, že dosiahnu až do našich domácností.

Autá budúcnosti budú vybavené palubnými optickými káblami, ktoré budú oveľa ľahšie ako klasické elektrické systémy. Podmorské káble na prenos energie medzi kontinentmi budú oveľa výkonnejšie a s väčšou kapacitou. Pobrežné plošiny na ťažbu ropy a plynu zmiznú a nahradia ich bezpečnejšie podmorské továrne, ktoré budú ich pracovníci riadiť na diaľku.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Thanks in no small part to Prysmian

 

Aj vďaka nezanedbateľnému prínosu koncernu Prysmian sú dnes tieto vízie budúcnosti bližšie realite než si mnohí vedia predstaviť. Dnes má tento podnik (pôvodne súčasť koncernu Pirelli) takmer 100 výrobných závodov po celom svete. Jadrom jeho kapacít výskumu a vývoja však zostáva prevádzka koncernu v mestskej časti Biccoca v Miláne. Táto niekdajšia priemyselná štvrť sa zmenila na komplex s univerzálnym charakterom, v ktorom sídlia technologické firmy a podniky z odvetvia služieb.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Marcelo De Araujo Andrade

Marcelo De Araujo Andrade, inovátor a utopista, ktorý však napriek tomu stojí obomi nohami pevne na zemi komerčného podnikania, pokračuje: „Načúvame požiadavkám našich zákazníkov a snažíme sa plniť ich potreby.” Rozvoj našich technológií dokáže byť veľmi komplikovaný. Vo všetkom platia zákony prírody a do úvahy treba brať aj rôzne v odvetví sa uplatňujúce obmedzenia. Podniky čelia rôznorodým výzvam, z ktorých možno len ako príklady uviesť hoci vzájomné prepojenie kontinentov typu Európy a Afriky novými vysokonapäťovými podmorskými káblami, alebo prenos obrovských objemov dát na telekomunikačné účely. Zo zemepisného hľadiska sú tiež nad možnosti súčasných kábelárskych projektov obrovské plochy oceánov, kde môže hĺbka dosiahnuť až 3000 metrov (technicky je v súčasnosti najviac možná inštalačná hĺbka 1600 metrov).

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - But the leading world energy players are determined to tackle those depths

 

Svetoví lídri v energetike sú však odhodlaní poradiť si aj s takýmito hĺbkami. „Pýtajú sa nás „máte technológiu na výrobu takýchto káblov?“Je to výzva na riešenie. Je potrebné navrhnúť a skonštruovať systém, a vyrobiť produkt s lepšími prevádzkovými vlastnosťami (azda bez použitia ocele a namiesto nej s kompozitnými materiálmi), lebo inak nebude technicky možná jeho pokládka na morské dno, kde musí vydržať aspoň 40 rokov. Našťastie,” dodáva Andrade, „máme radi výzvy.”

V ďalšej projekcii budúceho vývoja budú výrobcovia automobilov a konkrétne elektromobilov potrebovať ľahšie vozidlá, aby do nich bolo možné umiestniť ťažšie batérie. „Skúmame, ako zvýšiť elektrickú prenosovú kapacitu optických vlákien na dodávku prúdu do elektrických obvodov, čím by bolo možné nahradiť medené alebo hliníkové káble optickými vláknami, ktoré aktuálne dokážu len zapínať či vypínať reflektory, no nedokážu zabezpečovať potrebnú dodávku elektriny,” hovorí Andrade.

Ďalšiu skúšku predstavujú nové materiály, počnúc grafénom, ktorý sa používa v niektorých zmesiach. Na aké účely je vhodný? „To stále presne nevieme, momentálne ho skúmame. Javí sa zaujímavý ako bariéra na zabránenie prieniku kvapalín do káblov, musíme mať však predstavu o jeho nákladoch, a koľko ho vlastne pridávať do zmesí.” Ďalej je tu etanol, ktorý sa v súčasnosti používa vo výrobe ekologicky udržateľných výrobkov. Alebo tiež uhlíkové nano trubice, ktoré predstavujú svojho druhu jadrovú priadzu a zároveň efektívny vodič, pritom len s pätinou hmotnosti medi, a navyše s výhodou lepších elektrických a chemických vlastností. Tieto nano trubice sú pružné a ľahké, a javia sa ideálne pre použitia ako sú výťahy, letectvo či hoci aj v domácnosti.„Zatiaľ sme v skúmaní týchto materiálov stále len na začiatku”, vysvetľuje Andrade. Jeden z nich humorne prezýva „čili papričky“ – inovatívny materiál na jadrá káblov, ktorý sa bude pridávať k bežnému polypropylénovému základu.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Research processes for the ideal product are carried out in the heart of Prysmian’s Milanese laboratories

 

Výskum s cieľom získať ideálne výrobky prebieha v srdci koncernu v jeho milánskych laboratóriách. Vyrobia sa všetky zložky od chemického roztoku cez farbu až po prototyp polymérovej zmesi, ktoré sa následne podrobujú rôznym spôsobom „mučenia“ –tepelnému cyklu, ktorý simuluje starnutie a testom odolnosti voči požiaru a pôsobeniu chemikálií, mechanickému namáhaniu, korózii a nárazom.

Zdanlivo nekonečné skúšky potom pokračujú ďalším kolom: skenovací elektrónový mikroskop novej generácie umožňuje analyzovať molekulárne zloženie materiálov, zatiaľ čo elektrickej skúšobni vládnu obrovské stožiare, ktoré dokážu vyrobiť napätie až do 2,4 milióna voltov. Celý proces od objednávky po schválený výrobok trvá viac než rok.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Here we are also developing products

„Vyvíjame u nás výrobky s použitím materiálov a technológií, pre ktoré zatiaľ nejestvuje trh, no u ktorých veríme, že tento trh bude jestvovať za päť až desať rokov.”

Array

Marcelo Andrade

Riaditeľ koncernovej zložky pre Výskum a vývoj

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Then come another round of seemingly endless tests

 

Nezabúdajme ani na optické vlákna, v ktorých je koncern Prysmian jedným z hlavných výrobcov, pričom celosvetovo ich ročne vyrábame okolo 30 miliónov kilometrov. „Pracujeme na zmenšení ich veľkosti a zvýšení počtu vlákien na štvorcový milimeter”, vysvetľuje Andrade, ktorý predpovedá do budúcnosti obrovský potenciál prenosu telekomunikačných signálov cez optické vlákna.

Dnes sú pre Andradeho, ktorý miluje more, najvzrušujúcejším inžinierskym problémom na riešenie pobrežné ťažobné platformy, kde ľudia denne riskujú svoj život. „Mnohí vedci a konštruktéri sú presvedčení, že ropný a plynárenský priemysel musí isť smerom dole. Dole v zmysle podmorských tovární  – stavby veľkosti rádovo milánskeho futbalového štadiónu celé pod morskou hladinou. Ľudskí pracovníci ich budú riadiť zo súše, azda až na vzdialenosti okolo 300 kilometrov. Na riadenie takýchto inžinierskych diel budú potrebné káblové siete. Náklady sú pre nás zatiaľ veľká neznáma, náš podnik však pôjde s nami a bude mať v týchto trendoch určujúcu úlohu.”

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Who is Marcelo Andrade

Kto je Marcelo Andrade?

Mayro de Araujo Adrade vyštudoval strojárstvo v Brazílii a po celú svoju profesnú dráhu je v koncerne Prysmian.

Od roku 2012 vedie koncernovú zložku výskumu a vývoja, v ktorej pracuje 550 zamestnancov.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Key Facts

 

/  Kľúčové fakty

 

30 miliónov kilometrov | Ročný objem výroby optických vlákien koncernu Prysmian.

Čili paprička | Inovatívne káblové jadro, ktoré sa bude pridávať k bežným základom z polypropylénu.

Podmorské vrty | Ťažba ropy a plynu z veľkých hĺbok sa bude v budúcnosti riadiť na diaľku.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac