EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - Header

Plné zužitkovanie digitálneho prerodu

Od rozšírenej reality po digitálne hologramy: koncernový riaditeľ pre IT Stefano Brandinali rozoberá možné uplatnenia inovatívnych nových digitálnych nástrojov.

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - Over the years

 

Za roky svojej činnosti koncipoval koncern Prysmian významné projekty v oblastiach ako plánovanie podnikových zdrojov a Business Intelligence, v ktorých budovaní sa typicky opieral o vodopádový model.

 

Vzhľadom na medzičasom konsolidované výsledky tejto stratégie sa podnik aktuálne zameriava na prístupy viac využívajúce agilné metodiky, keď prebehlo viacero pilotných projektov v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. „V oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi sme uplatnili v tvorbe príslušného softvéru metodológie scruma na minimálnu možnú mieru sme obmedzili technickú dokumentáciu, pričom sa snažíme o štíhlejšie nastavenie našich prístupov než obyčajne, hoci sme ešte stále ďaleko od prístupu s uplatňovaním agilných metodík ako takého”, vysvetľuje Stefano Brandinali, riaditeľ pre informačné technológie v koncerne Prysmian. Tento prístup tiež umožňuje koncernu Prysmian premyslieť nové riešenia svojich digitálnych kontaktných rozhraní, keď okrem iného už dokončuje realizáciu projektu modernizácie svojich internetových stránok v 29 jazykoch s uplatnením filozofie „glocal“, teda prístupu zohľadňujúceho tak globálne, ako aj lokálne potreby.

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - In this way, a project is considered successful

V tomto prístupe sa projekt považuje za úspešný...

...čím viac sa odkláňa od pôvodných prognóz, čo je presný opak bežných metodík. Vzhľadom na svoje výrobné zameranie sa koncern Prysmian v digitálnej sfére zameriava najmä na dve významné oblasti: prístup Digital for Operations , ktorý je súčasťou trendu Industry 4.0, a svet Smart Office a Smart Working. “ V oblasti Digital for Operations vyhodnocujeme možnosti využitia drónov na automatizáciu prevádzky skladov. Tu zatiaľ stále ešte nejestvujú riešenia pre priemyselné prevádzky. Sme v kontakte s jedným začínajúcim inovátorom v tejto oblasti za účelom vývoja pilotného projektu,” vysvetlil Brandinali. Zároveň vyhodnocuje koncern Prysmian návrhy rôznych potenciálnych partnerov na témy využitia rozšírenej reality v procesoch výcviku a vzdelávania v podniku a na účely vzdialenej pomoci užívateľom.

V tomto prístupe sa projekt považuje za úspešný...

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - At the centre of the Industry 4.0 concept is innovation.

Jadrom koncepcie Industry 4.0 sú inovácie...

...čo otvára mnohé zaujímavé možnosti. Jednou z nich sú digitálne hologramy, ktoré môžu plniť významnú úlohu vo výcviku výrobného personálu. V súčasnosti skúma túto priekopnícku tému naše koncernové Laboratórium pre inovácie. Iné možné oblasti uplatnenia zahŕňajú 3D tlačiarne, ktoré sa budú používať v konštrukčných činnostiach alebo na komponenty formovacích liniek, a chatboty, ktoré umožňujú cielene dosiahnuť určité zákaznícke segmenty v diskusných skupinách a sociálnych sieťach na Internete využitím potenciálu umelej inteligencie a súvisiacich technológií Cognitive Computing.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer