EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Header Madunda

Ozajstná sila udržateľnosti

Vítame lepšiu budúcnosť v tanzánskej Madunde – s pomocou silových káblov a znalostí a skúseností koncernu Prysmian.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Intro

Tanzánia sa nachádza vo východnej Afrike medzi Indickým oceánom a oblasťou veľkých jazier. A v južnej časti Tanzánie sa nachádza odľahlý okres Ludewa, ktorý nie tak dávno súrne potreboval hospodársku i sociálnu pomoc.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Video Gallery

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Foto Citation

V roku 2008 koncern daroval tejto oblasti 16 km strednonapäťových elektrických káblov. V máji 2011 potom nasledovalo akodar ďalších 10 km káblov na pripojenie nových užívateľov k sieti.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - First text right

S problémami sa v okrese potýkala aj malá vidiecka obec Madunda, v ktorej nebol prístup k cenovo dostupnej energii. Vo výsledku sa tak konečne zabezpečila dodávka elektriny pre školy, zdravotnícke zariadenia, budovy miestnych úradov amalé i stredné podniky.

Elektrina ľuďom

V poslednom desaťročí poskytol koncern Prysmian darom technickú pomoc a materiály pre iniciatívu, ktorej zámerom bolo popri iných prospešných cieľoch tiež vybudovanie vodnej elektrárne v tomto regióne.

Dnes tak majú školy, zdravotnícke zariadenia, budovy miestnych úradov a miestne podniky v Madunde zásadne dôležitý prístup k elektrine, ktorú tak dlho potrebovali, so zlepšením kvality života v regióne a únikom z okov samozásobovateľského hospodárenia.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Second text right

Iniciatíva na odštartovanie zmien

Od roku 2006 začala organizácia ACRA (Association for Rural Cooperation in Africa and Latin America; Združenie pre vidiecku spoluprácu v Afrike a Južnej a Strednej Amerike)v partnerstve s viacerými verejnými, súkromnými aj miestnymi organizáciami rozvíjať integrovaný a udržateľný program zameraný na poskytovanie obnoviteľnej energie pre vyše deväť dedín v okrese Ludewa.

Počas celého projektu spolupracoval s touto organizáciou aj koncern Prysmian, ktorý poskytol káble presieť na distribúciu elektriny.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - A costant support

Elektráreň pre rast

Táto samostatná (ostrovná) vodná elektráreň sa nachádza na úpätí pohoria Kipengere (niekdajšie Livingstonovo pohorie) na rieke Kisongo a vlastnia ju a riadia dedinské výbory zastupujúceobyvateľov. V súčasnosti dodáva požadované výkony až do 150 kW/hod. Všetky získané prostriedky z predaja elektriny sa používajú na pokrytie prevádzkových a údržbových nákladov, a ide tak o jednoznačnefinančne udržateľné riešenie.

Vďaka tomuto novému zdroju majú teraz výdajne liekov v regióne elektrinu na uchovávanie liečiv v chladničkách, školy môžu otvárať večerné kurzy a zaisťovať tak právo každého jednotlivca na vzdelávanie, mlyny môžu mlieť zrno na múku s elektrickými motormi namiesto dieselových generátorov, a obchody môžu zostať otvorené až do večerných hodín.

en-stories-ethics-and-sustainability-madunda-project

A čo viac…

Vďaka úspechu vodnej elektrárne tak prínosy tohto viacúčelového programu ďaleko presahujú samotnú dodávku elektriny. Technici, ktorí riadia výrobu elektriny a prenosovézariadenia, ako aj administratívny personál, ktorý riadi účtovníctvo a financie energetického podniku, získali príslušné odborné vzdelanie. Zorganizovalo sa niekoľko odborných kurzov na podporu rozvoja miestneho malého a stredného podnikania, napríklad v tesárstve a v používaní počítačov a Internetu.

Snahou projektu je tiež vytvoriť udržateľné životné prostredie podporou ochrany vodných zdrojov a znovuvysadzovania lesov na miestnej úrovni činnosťami, ktoré vytvárajú disponibilné príjmy.

Ide o projekt, ktorý jednoznačne patrí miestnym ľuďom, a podporuje ozajstnú udržateľnosť. Koncern Prysmian je hrdý na to, že mohol zohrať tak dôležitú úlohu.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediatéka

Na prevzatie

Kompletná ponuka dokumentov v aktuálnych verziách, od výročných správ spoločnosti až po propagačné materiály a videosúbory.

arrow-right arrow-right-strong Čítať viac