EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Databus - Generic Header

EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Databus - Editorial Text Intro

Široká ponuka výrobkov pre všetky použitia:

  • Dátová zbernica
  • Anténa
  • SONO
  • Sieť MVB (Multifunction Vehicle Bus) na komunikáciu v rámci vozidla
  • Sieť WTB (Wire Train Bus) na komunikáciu v rámci súpravy
  • Zbernica CAN
  • Zbernice podľa štandardu RS 485
  • Iné