EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - Generic Header

Prínosy

Prínosy

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - text 1

Rozumieme potrebám a požiadavkám našich zákazníkov a adresujeme ich ponukou výrobkov a riešení, ktorá sa neustále rozvíja v súlade s meniacimi sa podmienkami v odvetví koľajových vozidiel.

Naše kompletné portfólio výrobkov zahŕňa prepojovacie a kombinované káble a pokrýva všetky druhy funkcií (stredno- a vysokonapäťové káble, prístrojové a radiace káble, káble na prenos videosignálu a dát). Naše káble sa vyznačujú preukázateľne dlhšou životnosťou, ktorá bežne prekračuje 30 rokov.

Káble Prysmian pre koľajové vozidlá sú vhodné na inštaláciu do všetkých druhov elektrických a dieselových lokomotív, vagónov, elektronických zariadení a mnohých ďalších súčastí vlakových súprav.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - text 2

Pokročilá technológia a prevádzkové vlastnosti

Navrhli sme a vyvinuli pokročilú triedu technologických zmesí so špičkovými prevádzkovými vlastnosťami aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. Naša technológia umožňuje:

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - product information

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - text 3

Jedinečná úroveň bezpečnosti v prípade vzniku požiaru

Vždy kladieme dôraz na zaistenie bezpečnosti ľudí i fyzického majetku vo všetkých druhoch pracovných prostredí. Naše káblové riešenia pre koľajové vozidlá sú koncipované tak, aby minimalizovali s káblami spojené požiarne riziká. Napríklad aby káble neprispievali k šíreniu ohňa a k zhoršovaniu dýchateľnej atmosféry (čo je zásadne dôležité pre zásahy záchranných služieb), majú:

  • samozhášavé vlastnosti,
  • neuvoľňujú sa z nich toxické a agresívne plyny,
  • pri horení vydávajú menej dymu.

Naše káble sú vhodné aj do tých najnáročnejších prostredí (ako sú tunely, hlboko vedené trate metra atď.) a sú maximálne ekologicky šetrné (recyklovateľné a s použitím nedymivých a bezhalogénových zmesí typu LS0H).

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Benefits - text 4

Na mieru prispôsobené riešenia

Sme si vedomí, že káble vo vlakoch musia odolávať širokému rozsahu rôznych vplyvov a podmienok, ako sú napríklad veľkou rýchlosťou sa pohybujúce objekty a čiastočky, čistiace prostriedky, palivo, oleje, hydraulické kvapaliny, mazivá atď., ako aj nepriaznivým podmienkam prostredia (extrémne teploty, soli, blato, UV žiarenie atď.). Odolnosť voči týmto vplyvom a podmienkam je štandardná funkčná súčasť všetkých našich káblov.

V našich možnostiach je tiež výroba širokého spektra rôznych spojovacích riešení a osobitne vyvinutých zmesí a konštrukčných riešení káblov (napr. rôzne zloženia a kombinácie zmesí a postupy vo výrobe káblov) podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Ako to dokážeme? Naše absolútne špičkové technologické kapacity plus schopní technológovia a technickí špecialisti.