EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Header

Jednožilové káble

Jednožilové káble

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text

Jednožilové káble po teplotnú triedu A 85 °C (T1/podľa noriem ISO6722-1 a SAE J 1128) a 80 °C (podľa japonskej normy JASO D 611)

Jednožilové káble teplotných tried do 85 °C a do 80 °C/3000 h zväčšas PVC izoláciou. Tieto káble sú k dispozícii s veľkou, zníženou alebo ultratenkou hrúbkou stien, a so symetrickým, asymetrickým alebo plochým drôtovým vodičom, alebo vodičom z jemného drôtu.
Káble tejto teplotnej triedy možno používať v miestach malej tepelnej záťaže, ako sú dvere vozidla a veko kufra.

Jednožilové káble po teplotnú triedu B 105 °C (T2)

Jednožilové káble teplotnej triedy do 105 °C/3000 h obvykle s PVC izoláciou. Tieto káble sú k dispozícii s veľkou, zníženou alebo ultratenkou hrúbkou stien, a so symetrickým, asymetrickým alebo plochým drôtovým vodičom, alebo vodičom z jemného drôtu. Prierezy symetrických drôtových vodičov 0,22 mm² a 0,35 mm² sú určené tiež na použitie s technikou IDC.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text 1

Jednožilové káble po teplotnú triedu C 125 °C (T3)

Jednožilové káble teplotnej triedy do 125 °C/3000 h so zvýšenou odolnosťou voči teplu a obvykle zo zosieteného polyetylénu (2X – T125), zosieteného kopolyméru polyolefínu (42X) alebo z polypropylénu (9Y). Možno použiť tiež špeciálny PVC s tenkou hrúbkou steny.

Hlavnou oblasťou použitia týchto jednožilových káblov so zvýšenou tepelnou odolnosťou je v priestore motora pri strednom rozsahu teplôt do 125 °C/3000 h, pričom majú dobrú odolnosť voči mechanickej záťaži pri vysokých teplotách. Na splnenie budúcich požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia je k dispozícii tiež bezhalogénový a samozhášavý izolačný materiál (21X HFFR). Ak sa vyžaduje zvýšená pružnosť, najmä pri väčších prierezoch, je najlepšou voľbou izolačný materiál z kopolyméru polyolefínu (42X). Izolačné materiály z XLPE sú dobrá voľba pre dátové a senzorové káble, a to vzhľadom na svoje výborné elektrické vlastnosti v celom rozsahu teplôt.

Jednožilové káble po teplotnú triedu D 150 °C (T4)

Jednožilové káble teplotnej triedy do 150 °C/3000 h so zvýšenou tepelnou odolnosťou a obvykle zo zosieteného polyetylénu (2X – T150).
Jednožilové káble tejto teplotnej triedy sú určené na použitie v priestore motora pri prevádzkových teplotách do 150 °C/3000 h, pričom majú dobrú odolnosť voči tlakovým silám pri vysokých teplotách.
Na splnenie budúcich požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia je k dispozícii tiež bezhalogénový a samozhášavý izolačný materiál(91X HFFR).

Izolačné materiály z XLPE sú vhodnépre dátové káble, a to vzhľadom na svoje výborné elektrické vlastnosti v celom rozsahu teplôt.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text 2

Jednožilové káble po teplotnú triedu F 175 °C (T5), triedu G 200 °C (T6) a triedu H 250 °C (T7)

Jednožilové káble teplotnej triedy F/T5 do 175 °C/3000 h so zvýšenou tepelnou odolnosťou majú izoláciu z kopolyméru etylénu a tetrafluóretylénu (7Y/ETFE). Tieto káble majú výborné mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť, a preto sa používajú najmä v náročných prostrediach.

Vhodné izolačné materiály pre káble teplotnej triedy G/T6 do 200 °C/3000 sú silikón (2G/SIR) alebo fluórovaná etylénpropylénovázmes (6Y/FEP), ktorá má dobré mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť.Oproti tomu silikónový materiál (2G/SIR) má popri veľmi dobrej tepelnej stabilite tiež veľmidobrú pružnosť. Jednožilové káble teplotnej triedy H/T8 pre maximálnu teplotu 250 °C/3000 h (PTFE) majú izoláciu z polytetrafluóretylénu (5Y/PTFE) a z perfluóroalkoxyalkánu (51Y/PFA).

Tento výrobky sú určené na použitie najmä v oblasti vyhrievaných sedadiel a v systémoch dodatočnej úpravy výfukových plynov.

Search filter EN

Refine your search in Single Core Cables

  FILTER BY TAGS
CLOSE FILTER WINDOW
Power Grids
HV&Submarine
Interconnectors
Connections to Grid
Land Systems
Network Components
Distribution
P-Laser Technology Platform
Smart Grid
Cable With Enhanced Mechanical Protection Air Bag
Low Voltage Cables
Medium Voltage Cables
High Temperature Overhead Lines
Offshore Wind Farm
Inter Array Systems
High Voltage Grid Access
Specialties
Power From Shore
Asset Monitoring Systems
Pry Cam Monitoring Systems
Distributed Temperature Sensing
Oil & Gas
Exploration & Production
Drilling
Prysmian Downhole Technologies
Artificial Lift
Surf
Core Cables
Pipeline Lng & storage
Refinery Petrochemical Chemical
Services
Telecoms
Optical Fibre
Single Mode Fibres
Multi Mode Fibres
Speciality Fibres
Tubes & Core Rods
Telecom Networks
Copper Cables
Optical Cables & Connectivity
Multimedia & Enterprise Networks
Datacom
Multimedia & Specials
Mobile Networks
Construction & Infrastructure
Power and Control
AFUMEX a Prysmian Technology
Building Wire Power Cables
Fire Resistant Cables
Low Smoke - Halogen Free Cables
Low Voltage Power Cables
Medium Voltage Power Cables
Multimedia
Railways
Power
Signalling
Communication
Accessories
Transportation & Mobility
Elevator
Eelectronics & Modernization
Cable & Accessories
Wireway & Electrical
Wire Rope Compensation cables & Accessories
Components & Systems
Tools & Hardware
Custom Engineering
Maintenance & Safety
Harnessing & Connectorization
Kitting & Consolidation
Aerospace
Space Application
Aviation Applications
Automotive
Single Core Cables
Multi-core Sheathed Cables
Multi-core Screened Cables
Sheathed ABS Sensor Cables
Resistance Cables
Multimedia & Coaxial Cables
CAN Bus Cables
Alternative conductor materials and cables for special applications
Trains & Trams
Movis Power Cables
Power Cables EN Range 50264-2
Power Cables EN Range 50264-3
Control Cables
Pantograph Cables
Jumper Cables
High Temperature Cables
Databus
Marine
Temar Shipboad Cables
Cruising Ship Building
Cables for Military & Navy Applications
Special Shipboard Cables
Industries
Military & Defense
Ground Combat Cables
Military Aircraft
Defense Specialty Cables
Cables for Navy Applications
Mining
Cables For Underground Mining
Cables for Opencast Mining
Tunneling Cables
Mining Infrastructure Cables
Crane
Festoon Cables-Round
Festoon Cables-Flatform
LV Reeling Cables
Spreader Cables-Basket
Chain Cables
MV Reeling Cables
Spreader Cables-Reeling
Nuclear Plants
Fiber Optic Cables
Instrumentation Cables
Control Cables
LV Cables
MV Cables
Solar & Photovoltaics
PV Cables
Specialty Cables
Grid Connection Cables
Wind Turbines
Medium Voltage Cables
Low Voltage Cables
Control Cables
Customised Cable Sets Solutions
Specialty Cables
Fibre Optic
Click-Fit Accessories & Components
Other Plants
Traditional Power Generation
Substations
Processing Industry
Other Industries
Harnessing Systems
Automation & Drive
Electromedical
Water Treatment
Services
Pry-cam Services & Partial Discharge Measurement
PFT Solutions
items found
RESET FILTERS
items found

We are sorry!

We couldn't find any results for '' inside ''.
Check your spelling for typos or try a new search.

Cannot find what you are looking for?

Send your enquiry directly to our local customer care via the form below