EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Multimedia & coaxial cables - Header

Multimediálne a koaxiálne káble

Multimediálne a koaxiálne káble

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Multimedia & coaxial cables - Text

Multimediálne káble slúžia na rozvod analógových alebodigitálnych signálov do viacerých signálnych obvodov. Príklad: vysokorýchlostný dátový prenos signálov cez rozhrania štandardu LVDS a audiosignálov zo zdroja na samostatné LCD obrazovky. Tieto signálne obvody môžu mať samostatné alebo spoločné tienenie, alebo môžu byť tienené v rôznych kombináciách v závislosti od technickej špecifikácie zbernicových systémov.

Na prenos vysokofrekvenčných signálov slúžia jednožilové káble s asymetrickým vodičom a tienením. Ich najbežnejším použitím v automobiloch je ako anténové káble na príjem signálu mobilných telefónov a v rádiových a satelitných prijímačoch.

 

Multimediálne káble

Multimediálne káble slúžia na rozvod analógových alebo digitálnych signálov do viacerých signálnych obvodov. Príklad: vysokorýchlostný dátový prenos signálov cez rozhrania štandardu LVDS a audiosignálov zo zdroja na samostatné LCD obrazovky. Tieto signálne obvody môžu mať samostatné alebo spoločné tienenie, alebo môžu byť tienené v rôznych kombináciách v závislosti od technickej špecifikácie zbernicových systémov.

Tieto signálne obvody sú často stáčané samostatne (krútená dvojlinka)s rôznymi dĺžkami vedenia k iným signálnym obvodom.

Na dosiahnutie kompaktnosti inštalácie môžu byť vždy káble dvochobvodov splietané do štvorpárov. Výsledná interferencia pri použití tejto techniky je takmer rovnaká ako pri konštrukcii s krútenými dvojlinkami.

Pri vysokých požiadavkách na časté obojstranné ohyby sú k dispozícii káble špeciálnych typov. V takom prípade sa na nás ideálne priamo obráťte na prebratie zamýšľaného spôsobu použitia.

V multimediálnych kábloch sa podobne ako v prípade koaxiálnych káblov uplatňujú materiály s výbornými elektrickými vlastnosťami.Najčastejšie sa na tieto účely používa polyetylén, zosietený polyetylén alebo perfluóretylén/propylén (FEP), a to vzhľadom na ich výborné elektrické vlastnosti v celom rozsahu frekvencií a teplôt.

Na dosiahnutie veľmi kompaktných rozmerov môžu byť izolačné materiály spenené, čím sa relatívna permitivita zníži na hodnotu 1,5 až 1,7.

K dispozícii sú tiež tienené typy káblov.

 

Koaxiálne káble

Jednožilové káble s asymetrickým vodičom a tienením na prenos vysokofrekvenčných signálov. Najbežnejším použitím týchto káblov v automobiloch je v anténach na príjem signálu mobilných telefónov a v rádiových a satelitných prijímačoch.

Hodnoty impedancie, útlmu a prenosových strát a prítomnosť odtienenia spolu dávajú výborné elektrické vlastnosti.

Ako izolačné materiály sú veľmi vhodné polyetylén, zosietený polyetylén alebo perfluóretylén/propylén (FEP), ktoré majú všetky výborné elektrické vlastnosti v celom rozsahu frekvencií a teplôt.

Na dosiahnutie veľmi kompaktných rozmerov môžu byť izolačné materiály spenené, čím sa relatívna permitivita zníži na hodnotu 1,5 až 1,7.

Koaxiálne káble s paralelnými vodičmi odtienenia nekladú vysoké nároky na výrobný proces. Keďže toto odtienenie nie je spletené, nie je ho na pripojenie tienenia ku konektoru najprv potrebné otvoriť. Po oddelení plášťa sa vodiče tienenia prispôsobia a pripoja.

Search filter EN

Refine your search in Multimedia & Coaxial Cables

  FILTER BY TAGS
CLOSE FILTER WINDOW
Power Grids
HV&Submarine
Interconnectors
Connections to Grid
Land Systems
Network Components
Distribution
P-Laser Technology Platform
Smart Grid
Cable With Enhanced Mechanical Protection Air Bag
Low Voltage Cables
Medium Voltage Cables
High Temperature Overhead Lines
Offshore Wind Farm
Inter Array Systems
High Voltage Grid Access
Specialties
Power From Shore
Asset Monitoring Systems
Pry Cam Monitoring Systems
Distributed Temperature Sensing
Oil & Gas
Exploration & Production
Drilling
Prysmian Downhole Technologies
Artificial Lift
Surf
Core Cables
Pipeline Lng & storage
Refinery Petrochemical Chemical
Services
Telecoms
Optical Fibre
Single Mode Fibres
Multi Mode Fibres
Speciality Fibres
Tubes & Core Rods
Telecom Networks
Copper Cables
Optical Cables & Connectivity
Multimedia & Enterprise Networks
Datacom
Multimedia & Specials
Mobile Networks
Construction & Infrastructure
Power and Control
AFUMEX a Prysmian Technology
Building Wire Power Cables
Fire Resistant Cables
Low Smoke - Halogen Free Cables
Low Voltage Power Cables
Medium Voltage Power Cables
Multimedia
Railways
Power
Signalling
Communication
Accessories
Transportation & Mobility
Elevator
Eelectronics & Modernization
Cable & Accessories
Wireway & Electrical
Wire Rope Compensation cables & Accessories
Components & Systems
Tools & Hardware
Custom Engineering
Maintenance & Safety
Harnessing & Connectorization
Kitting & Consolidation
Aerospace
Space Application
Aviation Applications
Automotive
Single Core Cables
Multi-core Sheathed Cables
Multi-core Screened Cables
Sheathed ABS Sensor Cables
Resistance Cables
Multimedia & Coaxial Cables
CAN Bus Cables
Alternative conductor materials and cables for special applications
Trains & Trams
Movis Power Cables
Power Cables EN Range 50264-2
Power Cables EN Range 50264-3
Control Cables
Pantograph Cables
Jumper Cables
High Temperature Cables
Databus
Marine
Temar Shipboad Cables
Cruising Ship Building
Cables for Military & Navy Applications
Special Shipboard Cables
Industries
Military & Defense
Ground Combat Cables
Military Aircraft
Defense Specialty Cables
Cables for Navy Applications
Mining
Cables For Underground Mining
Cables for Opencast Mining
Tunneling Cables
Mining Infrastructure Cables
Crane
Festoon Cables-Round
Festoon Cables-Flatform
LV Reeling Cables
Spreader Cables-Basket
Chain Cables
MV Reeling Cables
Spreader Cables-Reeling
Nuclear Plants
Fiber Optic Cables
Instrumentation Cables
Control Cables
LV Cables
MV Cables
Solar & Photovoltaics
PV Cables
Specialty Cables
Grid Connection Cables
Wind Turbines
Medium Voltage Cables
Low Voltage Cables
Control Cables
Customised Cable Sets Solutions
Specialty Cables
Fibre Optic
Click-Fit Accessories & Components
Other Plants
Traditional Power Generation
Substations
Processing Industry
Other Industries
Harnessing Systems
Automation & Drive
Electromedical
Water Treatment
Services
Pry-cam Services & Partial Discharge Measurement
PFT Solutions
items found
RESET FILTERS
items found

We are sorry!

We couldn't find any results for '' inside ''.
Check your spelling for typos or try a new search.

Cannot find what you are looking for?

Send your enquiry directly to our local customer care via the form below