EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Aerospace - Aviation Applications - Header

Aplikácie v letectve

Aplikácie v letectve

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Aerospace - Aviation Applications - Text

Podnik Draka Fileca sa špecializuje na výrobu káblov pre aplikácie v civilnom i vojenskom letectve už od začiatku 60-tych rokov 20. st. V produkcii elektrických a optických káblov pre výrobcov lietadiel a vrtuľníkov po celomsvete využívame tie najinovatívnejšie technológie. Sústavne plníme zadania a požiadavky odvetvia na kompaktnejšie rozmery a zníženú hmotnosť, odolnosť voči vytváraniu vodivých ciest oblúkom, veľmi dobrú mechanickú odolnosť a odolnosť voči chemickým činiteľom a vysokým teplotám.

Od modelovania a koncipovania až po používané technológie a výrobu odráža naša ponuka výrobkov pre letectvo naše znalosti a skúsenosti s odvetvím, a zároveň demonštruje obrovskú šírku našich výrobných procesov v produkcii špičkových a inovatívnych káblov pre letectvo, vrátane:

  • zapojovacích a vodičov pre draky lietadiel,

  • medených dátových káblov,

  • optických dátových káblov,

  • špeciálnychkáblov.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog