EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Header

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Text

Ak hľadáte systém, ktorý možno jednoducho použiť v jestvujúcej sieti káblovodov alebo vedľajších káblovodov, v prostrediach ako sú rezidenčné oblasti alebo miesta s plochami zelene, potom je viac než patričnou odpoveďou naše riešenie s vonkajšími vedeniami s inštaláciou do voľnej pôdy: systém RetractaNetXS.

Jedno riešenie pre všetky druhy použitia mimo priemyselných prevádzok

Systém  RetractaNetXS používa zaťahovateľné, špeciálnym procesom vyrobené kábleurčené na priamu inštaláciu do pôdy, ktoré súvyplnené malými modulmi s vláknami. Tieto moduly sú určené na prerezanie v jednom bode siete a zatiahnutie smerom k inému, kde ich možno viesť vedľajšími káblovodmi alebo nafúkať cez takéto káblovody s vývodmi priamo do priestorov zákazníka.

Tento systém sa vyznačuje mimoriadne rýchlou a jednoduchou inštaláciou:

  • možno ho nainštalovať s použitím už jestvujúcej verejnej siete, ako sú napríklad siete na zabezpečovanie verejnej správy,
  • jednoduchá a nekomplikovaná koncepcia systému znamená podstatne menšiu potrebu kvalifikovanej pracovnej sily.

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Edit Informations products

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Text 2

V prevádzke

Systém RetractaNetxs vo verzii so závesnými vedeniami sa najnovšie s veľkým úspechom využíva v Južnej Afrike. Kábel sa nainštaloval tak v riešeniach vedených stredom ulíc, ako aj po ich okrajoch, a to buď ako novo inštalovaná distribučná sieť, alebo so začlenením do jestvujúcich hlavných optických sietí.

Nadzemná nasúvacia rúra s ťažným drôtom sa inštaluje z najbližšieho stĺpu, kde sa predtým nad káblom systému RetractaNetxs namontovala odbočovacia skrinka. Potom sa v meste odbočovacej skrinky ďalej po dĺžke kábla nareže a vytiahne vyťahovateľná jednovláknová jednotka (ESFU),upevní sa na ťažný drôt a nainštaluje so zakončením v domácnosti koncového užívateľa. Vytiahnutie je veľmi jednoduché, a prevádzkovatelia už uprednostňujú systém RetractaNetxs pred konvenčnými nasúvacími vláknami.

 

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Edit Informations products 2

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - link