EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Header

Telekomunikačné siete

Spájame novú technológiu s meniacim sa svetom

Telekomunikačné siete

EN - Products & Solution - Telecom - Optical Fibre - Telecom Networks - Text 1

Hospodársky a sociálny rast po celom svete sa čoraz viac opiera o optické siete.

So svojimi centrami excelentnosti po celom svete rieši koncern Prysmian tieto potreby vývojom technológií optických káblov, ktoré zabezpečujúdodávku informácií kedykoľvek na požiadanie, a ktoré spájajú skupiny zákazníkov, krajiny a kontinenty užšie než kedykoľvek predtým.

S centrami excelentnosti v Taliansku, Holandsku a vo Francúzsku, a s piatimi špecializovanými výrobnými závodmi po celom svete je koncern Prysmian vedúcim výrobcom základnej súčasti všetkých druhov optických káblov: optických vlákien.

EN - View - Telecom Networks

V optických vláknach

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 1

VYBRANÝ PRODUKT / TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE

Mikrokáble

Stlačené po celej dĺžke pre väčšiu hustotu vlákien v kábli, a ideálne na použitie v prostrediach, kde je potrebný veľký počet vlákien v obmedzenom priestore. Zaručujeme jednoduchšie skladovanie a rýchlejšiu inštaláciu.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On - 2

VYBRANÝ PRODUKT / TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE

Systém RetractaNet XS

Systém RetractaNet xs možno použiť na výstavbu nových optických sietí, alebo v už jestvujúcich sieťach káblovodov alebo vedľajších káblovodov.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN - Telecom - Reference

EN - Stories - Magazine - Next

EN - Stories - Magazine - Nexst - text

Magazín pre oblasť telekomunikácií

NExsT

Spájame Vás s budúcnosťou digitálnych sietí

arrow-right arrow-right-strong Predplatiť si magazín NExsT

EN - Products & Solutions - Telecoms - Minipanel Nexst

Magazín pre oblasť telekomunikácií

Naša publikácia venovaná svetom telekomunikácií a širokopásmových pripojení

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Download Accordion Module

Na prevzatie

Prospekt Flextube

Flextube whitepaper

Prospekt OASYS 2015

Referenčné projekty (nízke rozlíšenie)

XSMobile –riešenia optických sietí

XSNet –výrobky pre konektivitu OAsys

XSNet – QuickDrawXS

XSNet - RetractaNetXS

XSNet - SiroccoXS

XSNet - VertiCasaXS

XSNet - VerTVXS

EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Contact us

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti.

Prysmian Kablo

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava