EN - Products & Solution - Telecom - Optical Fibre - Header

Optické vlákna

Spájame novú technológiu s meniacim sa svetom.

Optické vlákna

EN - Products & Solution - Telecom - Optical Fibre - Editorial Text - 1

Hospodársky a sociálny rast po celom svete sa čoraz viac opiera o optické siete.

So svojimi centrami excelentnosti po celom svete rieši koncern Prysmian tieto potreby vývojom technológií optických káblov, ktoré zabezpečujúdodávku informácií kedykoľvek na požiadanie, a ktoré spájajú skupiny zákazníkov, krajiny a kontinenty užšie než kedykoľvek predtým.

S centrami excelentnosti v Taliansku, Holandsku a vo Francúzsku, a s piatimi špecializovanými výrobnými závodmi po celom svete je koncern Prysmian vedúcim výrobcom základnej súčasti všetkých druhov optických káblov: optických vlákien.