EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Header

Káble UCCONNECT kategórie 8

Káble UC<sup>CONNECT</sup> kategórie 8

EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Text

Infraštruktúra dnešných sietí je nepostrádateľnou bránou k informačne bohatým a interaktívnym službám.

Infraštruktúra je zásadne dôležitá pre výkonnosť Vašej siete a pre ziskovosť Vašich činností.

Tento rast objemu komunikácie však kladie zvýšené nároky na výpočtové strediská, a najmä prináša problém zaisťovania dostupnosti kapacít infraštruktúry výpočtového strediska bez zníženia kvality služieb.

V snahách riešiť tieto potreby a držať krok s rastúcimi kapacitnými požiadavkami sa menia aj káblové štandardy. V júli 2012 sa zástupcovia odvetvia rozhodli, že vznikla potreba vyvinúť medený kábel s prenosovou kapacitou 40 Gb dát za sekundu. Ani nie tri roky po tejto deklarácii uviedol koncern Prysmian na trh dnes dostupný medený kábel kategórie8, 40 Gb s konfiguráciou krútenej dvojlinky, ktorý je súčasťou systému Universal Cabling (UC) Connect koncernu Prysmian.

Tento nový kábel kategórie8 s fóliovým tienením a konfiguráciou krútenej dvojlinky je k dispozícii v dvoch variantoch  – ako inštalačný kábel a prepojovací kábel:

  • Inštalačný kábel. S vonkajším priemerom 8,5 mm a s polomerom ohybu v inštalácii 68 mm.
  • Prepojovací kábel. Tenší, s vonkajším priemerom 6,0 mm a s menším polomerom ohybu v inštalácii48 mm.

 

Obe verzie kábla obsahujú štyri krútené dvojlinky s fóliovým tienením (pohliníkovaná plastová fólia). Nad touto zostavou je tienenie zo spleteného pocínovaného medeného drôtu a napokon plášť z nedymivej bezhalogénovej zmesi.

Konštrukcia našich inštalačných a prepojovacích káblov UC CONNECT zaisťuje v prenose dát výkony až do 2 GHz, čo je štyrikrát viac ako je prenosová kapacita káblov kategórie6A, a spĺňajú výrazne prísnejšie požiadavky na pre sluch z iných káblov a komponentov.

EN - Products & Solutions - Telecoms - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On - UCCONNECT

/  Vybrané výrobky