EN - Products & Solutions - Power Grids - Transmission - Project Excellence - Header

Project
Excellence

Project <br>Excellence

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - What is it?

Nový spôsob práce.

Ide o výraznú procedurálnu a kultúrnu zmenu na zlepšenie realizácie projektov koncernu Prysmian, a zároveň naše riešenie pre dodávky projektov typu EPCI (inžiniering, obstarávanie, konštrukcia a inštalácia).

Tento model vzišiel z príspevkovej spoluprácie medzi ľuďmi každodenne zapojenými do riadenia a realizácie projektov.

Ako referenčné najlepšie postupy si koncern Prysmian zvolil Znalosti na riadenie projektov (Project Management Body of Knowledge, PMBOK®) organizácie Project Management Institute (PMI®) a usmernenia z normy ISO 21500.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - text


Our Vision: become our Client’s preferred supplier.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - How does it work?

4 oblasti zlepšovania

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row one

blocchiu-infografica-quattro-icone-standardised-processes.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-common-it-platform-tool.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row two

blocchiu-infografica-quattro-icone-portfolio-governance-blue.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-culture-leadership-grey.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Execution strategy

Zásady excelentnosti v projektoch

Riadenie projektov znamená uplatňovanie znalostí, zručností, nástrojov a techník na projektové činnostina splnenie projektových požiadavieka na prekonanie očakávaní klientov.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Accordion

Reštrukturalizácia a štandardizácia realizácie projektov naprieč všetkými Regiónmi riadenia projektov a zmlúv Prysmian.

Nový uznaný spôsob riešenia konfliktov a na optimalizáciu portfólia našich projektov.

Koncern Prysmian vyvinul jedinečný softvér na zabezpečovanie riadenia životného cyklu projektov od fázy ponukového konania až po dokončenie projektu. Tento softvér zlepšuje spoluprácu medzi organizačnými zložkami a externými subjektmi.

Model kvality, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia na splnenie projektových požiadaviek a na prekonanie očakávaní klientov.

Skorá identifikácia, vyhodnocovanie a riadenie, zmierňovanie aprevencia projektových rizík.

Nový a štandardizovaný prístup k plánovaniu naprieč všetkými súčasťami podniku. Zabezpečovať skoré zisťovanie kritických sledov a podporovať riešenie konfliktov.

Riadenie dokumentov a ich kvalita ako kľúčová oblasť dôrazu v dodávke projektov.

V dosahovaní našich cieľov v oblasti ziskovosti a tvorby pridanej hodnoty sú našimi strategickými aktívami intelektuálny kapitál a talenty, ktoré preto treba podporovať patričnými opatreniami a rozvíjať a zvyšovať tak ich hodnotu.