EN - Products & Solution - Power grids - Power From Shore - Generic Header

Pobrežné elektrárne

Spojenie súše s morom v plnení potrieb zásobovania elektrinou

Pobrežné elektrárne

EN - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Editorial Text

Pobrežná ťažba ropy a plynu má v energetickej infraštruktúre mnohých krajín významnú úlohu.

S touto ťažbou spojené činnosti však dokážu byť extrémne náročné na spotrebu energie, ktorá môže v prípade väčších a zložitejších ťažobných platforiem dosahovať na jednu platformu rádovo až stovky megawattov.

Koncern Prysmian má na túto výzvu patričné riešenia.

Vieme zabezpečiť kompletné súbory káblov na stály a striedavý prúdazariadení na prenos elektriny z pobrežia na pobrežné platformy pomocou podmorských káblových systémov.

Tieto spojenia účinne zabezpečujú trvalú a spoľahlivú dodávku elektriny pre pobrežné ropné a plynárenské platformy, a predstavujú tak ekologicky výhodné riešenie tým, že tak odpadá potreba výroby energie na mieste, obvykle z dieselovýchgenerátorov. Keďže je elektrina zo štátnych rozvodných sietí oproti elektrine z dieselových generátorov lacnejšia, platí i za ekonomicky výhodnejšiu voľbu.

S našimi službami zabezpečujúcimi celý priebeh týchto činností od začiatku až do konca pomocou našich výrobných, inštalačných a inžinierskych zariadení sme v rámci plnení požiadaviek zákazníkovv riešeniach káblových systémov na kľúč poskytovateľom kompletných služieb, vrátane inžinieringu, obstarávania, konštrukcie a inštalácie, z jedného zdroja.

Náš celostný reťazec tvorby hodnoty je kvalitou, cez ktorú sa odlišujeme od konkurencie, a vďaka ktorému využívajú naši zákazníci jediné nekomplikované kontaktné miesto, cez ktoré sa riešia všetky ich projektové potreby.