EN - Products & Solution - Power grids - Transmission - Generic Header

Vysokonapäťové a podmorské prenosové káble

Spájame globálny pokrok s globálnou energetikou

Vysokonapäťové a podmorské prenosové káble

EN - Products & Solution - Power Grids - Transmission - Editorial Text

Keďže dopyt po elektrine neustále rastie a odvetvie energetiky sa postupne orientuje viac na obnoviteľné a udržateľné zdroje energie, venujú sa prevádzkovatelia prenosových sústav čoraz väčšej miere rozvoju, rozširovaniu a modernizácii svojich energetických sietí.

To zahŕňa prenos elektriny pomocou prenosových medzičlánkov na súši i pod morom, a medzi krajinami i kontinentmi.

Ako dlhodobý líder a odborník na poskytovanie riešení pre potreby tohto odvetvia sme pre našich zákazníkov z radov prevádzkovateľov prenosových sústav strategickým partnerom. Pritom podporujeme vývoj a výstavbu prenosových sietí, a pomáhame v zabezpečovaní voľného prenosu elektrickej energie z miest, kde sa vytvára, do elektrických rozvodní.

Ponúkame na účely prenosu elektriny káblové systémy na striedavý i stály prúd, a to pre spojovacie sústavy na súši i na mori.

A robíme ešte ďaleko viac…

Naši zákazníci vyžadujú produkty a riešenia, ktoré ponúkajú najvyššie štandardy bezpečnosti a bezkonkurenčnú spoľahlivosť.

A presne na to sme tu.