EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Generic Header

Smart Grid – inteligentná energetická sieť

Smart Grid – inteligentná energetická sieť

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Video

Smart Grid: Inteligentné energetické siete od koncernu Prysmian

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Editorial Text

V koncerne Prysmian vieme, že architektúra inteligentných energetických sietí je kľúčovým faktorom. Technologicky špičkové a kvalitné káble a sieťové komponenty nielen zvyšujú spoľahlivosť a efektívnosť prevádzky energetických sietí, ale tiež môžu zabrániť výpadkom elektriny a znižovať celkové náklady na údržbu.

Za predpokladu použitia správnych riešení navyše máte možnosť lepšie zužitkovať potenciál energetickej siete, vrátane predvídavého riadenia investičného majetku.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1

Káble Prysmian sa vyrábajú s ohľadom na ekologickú udržateľnosť. Pritom používame plne recyklovateľné materiály, ktoré pomáhajú našim zákazníkom dosahovať nízku uhlíkovú stopu.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 2

Rozumieme problémom a výzvam, ktoré sú spojené s inteligentnými energetickými sieťami, a náš prístup tak ide nad rámec bežných ponúk káblov v tom, že našim zákazníkom – najmä majiteľom a prevádzkovateľom energetických sústav a sietí – poskytujeme celostné riešenia a služby, ktoré spĺňajú nové požiadavky na energetické siete v ohľadoch obnoviteľných energií, energetickej účinnosti, znižovania uhlíkovej stopy a súvisiacich služieb, a maximalizujeme efektívnosť energetických sietí.

Naše portfólio riešení je dnes jedno z najinovatívnejších a technologicky najpokročilejších na trhu. A pritom ďalej neustále rastie v súlade s Vašimi potrebami.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Accordion

Vyvinuli sme kompletné portfólio inteligentných systémovna sledovanie spôsobilosti energetických sietí plniť ich základnú funkciu, a to prenos a distribúciu energie. 

Tieto špičkové riešenia hladko spolupracujú s novými i jestvujúcimi technickými systémami. Príklady:

PRY-CAM

Prenosný integrovaný nástroj na automatické získavanie, spracovanie a zaradenie pulzných signálovz titulu fenoménu čiastkových výbojov, ktoré sa vyskytujú v izolačných materiáloch stredno- a vysokonapäťových elektrických systémov a komponentov ako sú transformátory, elektrické stroje, káble, geografické informačné systémy atď. Systém umožňuje presné diagnostické merania a priebežný monitoring.

Informácie o stave a spoľahlivosti komponentov energetických sietí sú kľúčovou problematikou pre správnu stratégiu riadenia investičného majetku.

Vyvinuli sme napríklad pokročilý systém kontroly a sledovania komponentov energetických sietí, ktorý je zárukou reálnych úspor nákladov na údržbu. Príklad:

PRY-Smart ADENE

Riešenie založené na štítkoch obsahujúcich podrobné údajeo výrobkuna čipe RFID a v 2D čiarovom kóde. Uplatnením tohto inteligentného štítku na sieťové komponenty možno vykonávať kontrolu a sledovanie presnej histórie zariadení tak pre nové, ako aj staršie komponenty.

Pre sieťové komponenty je potrebné tak vo fáze výroby, ak aj v prevádzke v energetických sieťach vyhodnocovať ich uhlíkovú stopu.

Ochranu životného a sídelného prostredia sme začlenili ako kľúčové súčasti do cieľov našej činnosti. V tvorbe a konštrukcii našich výrobkov dodržiavame platné medzinárodné štandardy pre odvetvie a riadime sa pritom cieľmi zlepšovania ekologických vlastností, eliminácie používania škodlivých látok, znižovania znečistenia a zlepšovania recyklovateľnosti. Príklad:

P-Laser

Prvý ekologicky udržateľný strednonapäťový kábel pre elektrické siete. Ideálne riešenie na zlepšenie spoľahlivosti sietí, ktoré má zároveň prevádzkové a ekologické prínosy. Technologická platforma P-Laser umožňuje výrobu plne ekologicky šetrných káblov, v ktorých sa využívajú termoplasty a ktoré sú plne recyklovateľné.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 3

Služby inteligentných sietí

Popri našich riešeniach ponúkame tiež široké spektrum služieb inteligentných sietí na zabezpečovanie optimálnej prevádzky zariadení.

Na účely údržby moderných kvapalinou plnených káblov poskytujeme nasledujúce tri služby na báze našej proprietárnej technológie PFT:

 • injikovanie stopovačov na báze perfluórovaných uhľovodíkov (PFT),
 • detekcia PFT: pomocou pokročilého mobilného laboratória synchronizovaného s GPS systémom sa detekciou hodnôt perfluórovaných uhľovodíkov na pozadí v atmosfére lokalizujú miesta únikov,
 • oprava miest únikov s použitím pokročilého vybavenia a know-how.

Prevádzkovatelia kvapalinou plnených káblov môžu z tejto pokročilej technológie ťažiť tým, že tak získavajú možnosť:

 • predľženia životnosti systémov na báze kvapalinou plnených káblov,
 • iniciácie potrebnej údržby,
 • znižovania ekologických dopadov z únikov kvapalinyz káblov.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 4

V ohľade koncipovania siete vieme ďalej poskytnúť podporu v ohľade:

 • vyhodnotenia toku výkonu,
 • koncipovania optimálneho toku prúdu,
 • technického vyhodnotenia,
 • finančného vyhodnotenia,
 • štúdií prínosov a realizovateľnosti,
 • optimálnych riešení,
 • optimálneho zužitkovania systémov.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - 2 col

Doplňujúce údržbové služby

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads

Downloads

Smart Grid

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhľadajte si správne výrobky podľa krajiny inštalácie