EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Low-voltage cables - Generic Header

Nízkonapäťové káble

Nízkonapäťové káble

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Low-voltage cables - Editorial Text Stories

Koncern Prysmian ponúka rôznorodé elektrické zariadenia určené na použitie s menovitýminapätiami od 50 do 1000 V pre striedavý prúd a od 75 do 1500 V pre stály prúd. Možnosti v rámciponuky zahŕňajú pružné aj pevné káble a zmesi od PVC až po bezhalogénové nedymivé zmesi.

Vieme ponúknuť kompletné portfólio, ktoré možno prispôsobovať konkrétnym požiadavkám a štandardom na rôznych trhoch a pre rôznych zákazníkov.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhľadajte si správne výrobky podľa krajiny inštalácie