EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Lines - Generic Header

Nadzemné vedenia pre vysoké teploty

Nadzemné vedenia pre vysoké teploty

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Editorial Text

Koncern Prysmian vyrába vodiče pre vysoké teploty na modernizáciu jestvujúcich vedení. V konštrukcii týchto vodičov sa osobitne prihliadlo k potrebe riešiť problémy súvisiace s výstavbou nových vedení v prostrediach s nedostatkom voľných miest na zástavbu a tam, kde je problematické získať patričné povolenia, alebo kde platia obmedzenia z dôvodu ochrany životného prostredia.

Tieto vodiče pre vysoké teploty umožňujú inštaláciu formou modernizácie jestvujúcich vedení, ktorých prúdová kapacita sa pritom len touto samotnou výmenou vodičov zvýši až na 1,5- až dvojnásobok pôvodnej. To zároveň znamená pohodlnejšie riešenie v zmysle celkových nákladov na vlastníctvo.

Vo vodičoch je použitá kombinácia hliníkom pokovenej zliatiny invar (špeciálna železo-niklová zliatina s veľmi nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti), ktorá tvorí jadro, a vodivej vrstvy z mimoriadne tepelne odolnej zliatiny hliníka a zirkónu.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Downloads

Na prevzatie

Nadzemné vedenia pre vysoké teploty

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhľadajte si správne výrobky podľa krajiny inštalácie