EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Generic Header

AIR-BAG™: Kábel s vylepšenou mechanickou ochranou

AIR-BAG™: Kábel s vylepšenou mechanickou ochranou

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories

Revolúcia v mechanickej ochrane

Koncern Prysmian vytvoril a nechal si patentovať prelomové riešenie, ktoré zabezpečuje lepšiu mechanickú ochranu ako klasické kovom vystužené káble pri nižších nákladoch, pričom si zachováva funkčné výhody nevystužených káblov.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories 1

Ako to funguje

Radikálne nová konštrukcia káblov typu AIR BAG™ absorbuje kinetickú energiu otrasov tým, že sa pri náraze zdeformuje. Zabráni sa tak tomu, aby zvyšková energia poškodila citlivé súčasti kábla ako sú izolácia a tieniace vrstvy, čo je problém často spojený s kovovým vystužením a s potenciálnym dôsledkom narušenia celistvosti izolácie, a tým so zníženou dlhodobou spoľahlivosťou.

Túto novú technológiu možno uplatňovať vo viacžilových i jednožilových kábloch, je pružná a neproblematická na inštaláciu, a plne kompatibilná s bežnými spojkami a koncovkami.

V závislosti od konkrétneho použitia sú možné rôzne druhy konštrukcií, a zároveň táto technológia prináša zásadné zlepšenie v mechanickej odolnosti, pričom nedochádza k výrazným odchýlkam v ohľadoch hmotnosti či pevnosti.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text 2

Konštrukcia

Extrudované polymérové vrstvy spolu fungujú ako systém a poskytujú veľmi účinnú ochranu proti nárazom.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhľadajte si správne výrobky podľa krajiny inštalácie