EN - Products & Solution - Power grids - Asset Monitoring Systems - Generic Header

Systémy na sledovanie zariadení

Systémy na sledovanie zariadení

EN - Products & Solution - Power Grids - Asset Monitoring Systems - Editorial Text

Zmeňte svoj prístup k riadeniu investičného majetku revolučnými technológiami, ktoré zlepšujú efektívnosť a znižujú náklady.


Naše vlastné prelomové technológie vedú na trhu zabezpečovaním podrobných a presných informácií pre zákazníkov o stave ich zariadení v reálnom čase. Naša ponuka, ktorú podporuje celý rad na mieru prispôsobiteľných služieb, je koncipovaná osobitne na minimalizáciu časov, keď je systém neplánovane mimo prevádzky, a na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo systému.

EN - Products & Solution - Power Grids - Asset Monitoring Systems - Editorial Text - Prestigious partner brands

Prestížne partnerské značky

Naše rozsiahle znalosti všetkých aspektovkábelárskej technológie a zabezpečovaných výkonov znamenajú, že sme ako koncern Prysmian nenahraditeľný partner pre všetkých prevádzkovateľov a správcov sietí. Je skutočne faktom, že sme ako obchodný partner uprednostňovanou voľbou premnohéz vedúcichsvetových spoločností.