EN - Products & Solution - Power Grids - Generic Header

Energetické siete

Spájame dnešné inovácie s možnosťami energetiky budúcnosti

Energetické siete

EN - Products & Solution - Power Grids - Editorial Text

Kábelárske riešenia koncernu Prysmian sú neodmysliteľnousúčasťou energetických sietípocelom svete.

Pomáhame významným prevádzkovateľom prenosových sústav aenergetickým podnikom v rozvojiprenosových a distribučných sietí.

V súhrne našich výrobných a inštalačných schopností nemáme sebe rovného, a zároveň sa dôsledne a neustále venujeme výskumu a vývoju.

Navrhujeme, vyrábame a inštalujeme káblové systémy na vysoké a veľmi vysoké napätia pre podzemné a podmorské inštalácie, pričom zabezpečujeme sieťové komponenty, inžinierske výkony s pridanou hodnotou, a tiež činnosti monitoringua údržbové systémy a služby.

Taktiež navrhujeme a vyrábame nízko- a strednonapäťové káblena použitie v distribučných sieťach.

EN - Products & Solution - Power Grids - Editorial Text - Project management and execution

Excelentnosť v projektoch a ich realizácia

Prekonávame hranice v dodávkach kábelárskych projektov.

Náš dôkladný a efektívny prístup k riadeniu projektov je bezkonkurenčný, s maximalizáciou schopností a spôsobilostí našich kvalifikovaných tímov a jednotlivcov v spojení s rozsiahlymi výrobnými kapacitami a inštalačnými zariadeniami koncernu.

Dodávame služby na kľúč v konštrukcii podmorských silových vedení pre vysokonapäťové pripojenia a pre veľké pobrežné veterné parky.

Od plytkých vôd po hĺbky okolo 2000 metrov a viac, naša flotila plavidiel na kladenie káblov – lode Giulio Verne, Cable Enterprise a Ulisse – nám umožňuje inštalovať podmorské káble po celom svete.

V realizácii podmorských spojení, ktoré požadujú naši zákazníci, kombinujeme tak rozsiahle skúsenosti, ktoré sú v našom odvetví dôležitým faktorom, ako aj priekopnícke riešenia.

EN - Products & Solution - Power Grids - View Product

V energetických sieťach

EN - Products & Solution - Power Grids - Box Storia - Hudson

EN - Products&Solutions - Power Grids - Last News

/  Najnovšie správy