EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Specialty Cables - Generic Header

Špeciálne káble

Špeciálne káble

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Specialty Cables - Editorial Text Intro

Rôzne aplikácie si vyžadujú rôzne konštrukcie káblov. Máme káble so špeciálnymi konštrukciami na osobitné účely, ako sú požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu alebo na odolnosť voči horúcim olejom a ropným látkam.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog