EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Medium Voltage Cables - Generic Header

Strednonapäťové káble

Strednonapäťové káble

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Medium Voltage Cables - Editorial Text Stores

Pre napätia od 6 kV až do 55 kV.Ponúkame jedno- a štvoržilové pružné strednonapäťové káble, ktoré sú optimalizované na torzné a krútiace sily v stĺpochveterných elektrární a na teploty až do -40 °C.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog