EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Click-fit Accessories And Components - Generic Header

Príslušenstvo a komponenty Click-Fit®

Príslušenstvo a komponenty Click-Fit®

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Click-fit Accessories And Components - Editorial Text Intro

Všetky výrobky série Click-Fit® (zahŕňa vonkajšie koncovky, spojky, Y tvarovky a konektory s geografickými informačnými systémami a transformátormi) využívajú koncepciu Click-Fit® Plug&Power pre príslušenstvo k vysokonapäťovým káblom s extrudovanými vrstvami, ktorá umožňuje ideálnu jednoduchosť a rýchlosť inštalácie, maximálnu spoľahlivosť a bezúdržbovú prevádzku vďaka továrensky nainštalovaným, navzájom kompatibilným koncovkám káblov.
Na skrátenie inštalačných časov v pobrežných inštaláciách sa môžu káblové koncovky pripraviť na súši a následne nainštalovať a upevniť vnútri turbín pobrežných veterných elektrární.