EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Generic Header

Veterné turbíny

Spájame nápady pre trvalú udržateľnosť s výsledkami v reálnej praxi

Veterné turbíny

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Editorial Text Stories

Na uspokojenie stále rastúcej potreby elektriny sa vo svete v čoraz väčšej miere začínajú využívať obnoviteľné energie z udržateľných zdrojov.

Káble z produkcie koncernu Prysmian pomáhajú výrobcom veterných turbín po celom svete plniť tieto potreby tým, že im dávajú nástroje na využitie plného potenciálu tohto zdroja prírodnej energie.

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Editorial Text Stories 2

Rozvíjame možnosti veternej energie

Sme si plne vedomí našej zodpovednosti za planétu a neustále sa preto snažíme pomáhať našim partnerom v odvetví obnoviteľných energií dodávkami káblov, ktoré sú prospešné tak pre budúcnosť nás všetkých, ako aj pre ich činnosť.

Vďaka tomuto nášmu dôrazu na udržateľnosť tak ponúkame výrobky prvotriednej kvality pre veterné turbíny, ktoré sa v praxi osvedčili svojou výbornou trvanlivosťou a bezproblémovými vlastnosťami.

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Editorial Text Stories 3

Naši zákazníci

Naše káble – s použitím v prevádzke veterných turbín a elektrární – sú v plnom nasadení vo všetkých odvetviach obnoviteľných energií, pričom napomáhajú činnostiam výrobcov veterných turbín, našich zmluvných partnerov a vývojárov.

Zabezpečujeme ponuku káblov, príslušenstva a služieb pre všetky použitia v zariadeniach na výrobu veternej energie – od generátorov až po siete.

Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam za dlhé roky našej činnosti, a faktu našich globálnych kapacít ponúka koncern Prysmian jedno z celosvetovo v praxi najviac osvedčených a kompletných portfólií výrobkov pre zariadenia na výrobu veternej energie.

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - View Product

Vo veterných turbínach

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Text Extra 01

Merania čiastkových výbojov sa v praxi používajú ako účinný spôsob na predikciu a prevenciu porúch stredno- a vysokonapäťových elektrických systémov a komponentov, ako sú transformátory, generátory, káble, spojky atď. Vďaka exkluzívnej senzorovej technológii koncernu Prysmian je systém jednoduchý na inštaláciu –a to aj počas prevádzky veterných turbín, teda bez toho, aby sa tým prerušila dodávka elektrickej energie.

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Link - Pry-Cam™ Grids for wind turbine application

Vybraný výrobok / Priemysel

Siete PRY-CAM™ na použitie s veternými turbínami

Integrované a autonómne systémy na monitorovanie čiastkových výbojov a teploty v riadení strednonapäťových komponentov veterných turbín.

arrow-right arrow-right-strong Discover more

EN- Products & Solutions - Industries - Wind Turbines - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN- Products & Solutions - Industries - Wind Turbines - Downloads

Na prevzatie

Prospekt Towerflex II 2011, nízke

Windflex II 2011

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty

Prysmian Kablo s.r.o.

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava