EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Substations - Generic Header

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Substations - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian ponúka silové a riadiace káble špičkovej kvality na napätia od 50 V až do 1 kV pre rozvodne energetických podnikov po celom svete.

Tieto káble možno používať na zmenu napätia z vysokého na nízke a naopak po dobu niekoľkých rokov od inštalácie, a to vďaka zmesiam a ich kombináciám, ktoré sú produktom nášho vlastného vývoja a ktoré umožňujú optimálnu spoľahlivosť.

Tieto zmesi zaisťujú odolnosť káblov voči atmosférickým vplyvom ako je kolísanie teplôt a vlhkosti, a trvalé vystavenie UV žiareniu a znečisteniu.

Naše káble možno tiež vybaviť rôznymi druhmi ochrany proti vonkajším nárazom a priečnemu alebo pozdĺžnemu prieniku vlhkosti, a špeciálnymi vonkajšími plášťami na ochranu proti termitom, hlodavcom a pôsobeniu olejov a ropných látok.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog