EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Processing Industry - Generic Header

Spracovateľský priemysel

Spracovateľský priemysel

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Processing Industry - Editorial Text Intro

Všetky chemické závody a elektrárne si vyžadujú zložité integrované silové, riadiace a prístrojové systémy.

Ponuka káblových výrobkov Prysmian na tieto účely zlepšuje udržateľnosť vďaka zníženej spotrebe materiálov vo výrobetýchto káblov, ich vyšším prevádzkovým teplotám a špeciálnym riešeniam pre ekologicky šetrnú výrobu elektriny, napríklad z vodnej a geotermálnej energie.