EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Generic Header

Ostatné zariadenia

Spájame elektrárne dneška s potenciálom budúcnosti

Ostatné zariadenia

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Intro

S desaťročiami skúseností vo výrobe elektriny a v spracovateľskom priemysle má koncern Prysmian patričné znalosti a skúsenosti a bohaté portfólio výrobkov, s ktorými dokážeme plniť široké spektrum kábelárskych potrieb klasických elektrární a rozvodní.

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories

Klasická výroba elektriny

Všetky elektrárne si vyžadujú zložité integrované silové, riadiace a prístrojové systémy. Séria výrobkov Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian pre elektrárne pokrýva všetky Vaše potreby káblov a súvisiacich služieb, pričom zahŕňa stredno - a nízkonapäťové káble, riadiace, prístrojové a telekomunikačné káble a príslušenstvo.

Tieto výrobky tiež zlepšujú udržateľnosť vďaka zníženej spotrebe materiálov vo výrobe týchto káblov, ich vyšším prevádzkovým teplotám a špeciálnym riešeniam pre ekologicky šetrnú výrobu elektriny, napríklad z vodnej a geotermálnej energie.

K rozsiahlym výhodám produktovej série Technergy™ Power Plant a súvisiacich služieb pre podniky v energetike, zmluvných partnerov, navrhovateľov sústav a prevádzkovateľov patria:

  • blízkosť k jej zákazníkom a koncovým používateľom,
  • integrované a koordinované riadenie zmlúv,
  • vyššia bezpečnosť výrobkov v prípade požiaru v plnom súlade aj s najprísnejšími uplatňujúcimi sa normami v jednotlivých krajinách,
  • nedymivé a bezhalogénové materiály,
  • dostupnosť miestnych štandardov pre konštrukciu výrobkov,
  • služba úpravy káblov na potrebné dĺžky,
  • dostupnosť rôznych možností inovatívnych riešení produktov,
  • súlad s európskou smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach(RoHS)a s nariadením REACH o chemických látkach.

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories 2

Produktová séria Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian predstavuje Vaše riešenie pre kompletný nákup všetkých komponentov pre energetické a komunikačné siete v elektrárňach z jednej ruky.


Produktová sériaTechnergy™ Power Plant koncernu Prysmian spĺňa požiadavky väčšiny uznávaných národných a medzinárodných noriem vrátane VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL a ďalších.


Produktová séria Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian pokrýva všetky požiadavky odvetvia výroby elektriny na káble a súvisiace služby.

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories 3

Substations

Prysmian offers high-quality power and control cables – from 50 V to 1 kV – for utility substations across the world.

They can be used to transform voltage from high to low, or vice versa, for several years after installation thanks to our in-house developed mix of compounds, which allows optimal reliability.

These compounds permit cable resistance to atmospheric agents such as variations in temperature and humidity, and continuous exposure to UV rays and pollution.

Our cables can be also equipped with various types of protection against external shocks and radial or longitudinal moisture penetration, and special outer jackets for protection against termite, rodent, fuel and oil attacks.

 

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - View Product

Inside Other Plants

EN- Products & Solutions - Industries - Other Plants - Featured Products

/  Featured Products

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Contact Us

Contact us

Select contacts by department or geographical area

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy