EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Water Treatment - Generic Header

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Water Treatment - Editorial Text Intro

Pre fungovanie miest i priemyselných prevádzok je potrebný kolobeh vody a iných kriticky dôležitých kvapalín. Od polí až po trávniky predzáhradiek, na polievanie plodín a zelene sú potrebné zavlažovacie zariadenia. Pohyb vody sa musí zaistiť čerpadlami – a na nepretržitú prevádzku týchto elektrických čerpadiel sú kriticky dôležité káble.
Komunálne vodárenské systémy, systémy na odvádzanie a čistenie odpadových vôd z priemyselných prevádzok a systémy úpravy vôd a ďalšie zariadenia si vyžadujú používanie elektrických čerpadiel, ktoré sa inštalujú v extrémnych podmienkach prostredia.

Odvysokovýkonných čerpadlových systémov až po prenosné čerpadlá, koncern Prysmian ponúka úplné portfólio spoľahlivých a výkonných riešení, ktorých spoločnými  znakmi sú:

  • dlhá životnosť,
  • súlad s najprísnejšími požiadavkami noriem VDE na pitnú vodu,
  • výborná odolnosť voči agresívnym chemickým látkam a podmienkam prostredia.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog