EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Harnessing Systems - Generic Header

Zväzkovacie systémy

Zväzkovacie systémy

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Harnessing Systems - Editorial Text Intro

Systémy na zväzkovanie spojovaných vodičov sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu, najmä pre domácu elektroniku – biely i hnedý tovar.

Tieto systémy sú dôležité v dennej praxi tak v priemysle, ako aj v domácnostiach  – od sušičiek až po sporáky a mikrovlnné rúry, a od automatických tieniacich a fasádnych systémov budov až po dočasné elektrické zapojenia v priemysle.

Hlavnou výzvou v tejto oblasti sú komponenty, ktoré musia byť spoľahlivé, a spoľahlivosť procesu (meria sa ako index spôsobilosti procesu – Cpk). Zároveň musia súčasne vyhovovať požiadavkám rôznych noriem, byť schválené veľkým počtom organizácií a mali by byť dodané presne načas na miesto v blízkosti Vašej montážnej prevádzky nezávisle od toho, ako často sa táto sťahuje, v záujme znižovania nákladov a zlepšovania služieb.

Tieto výzvy dokážeme riešiť vďaka šírke nášho produktového portfólia a výhodne umiestneným lokalitám našich prevádzok, pričom takto slúžime aj potrebám automobilového priemyslu.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog