EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Electromedical - Generic Header

Elektromedicínske zariadenia

Elektromedicínske zariadenia

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Electromedical - Editorial Text Intro

Káble sú kľúčovými súčasťami zariadení od röntgenových prístrojov až po počítačovú tomografiu a od operačných sál až po jednotky intenzívnej starostlivosti.

Spoľahlivosť a bezpečnosť týchto káblov je zásadne dôležitá pre kvalitu zdravotnej starostlivosti.Koncern Prysmian ponúka kompletné riešenia pre prostredia elektromedicínskych zariadení s ich komplexnými, kritickými a neustále rastúcimi požiadavkami na káble.

Káble Prysmian vyhovujú tým najprísnejším normám, pričom ponúkajú: jednoduchú inštaláciu a vďaka kompaktným rozmerom minimálny záber priestoru, dokonale bezporuchovú prevádzku, zníženie elektromagnetickej interferencie, súbežný prenos elektriny a dát, a miniaturizáciu.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog