EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Automation and Drive - Generic Header

Automatizácia a hnacie mechanizmy

Automatizácia a hnacie mechanizmy

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Automation And Drive - Editorial Text Intro

Rastúci podiel automatizácie vo výrobe priemyselných tovarov si vyžaduje vývoj technicky náročných a dlhodobo maximálne spoľahlivých zariadení a komponentov s precíznymi dráhami pohybu. Tak ako všetky ostatné súčasti týchto zariadení, aj a najmä káble sú v nich vystavené obrovskej záťaži.

Kompletné portfólio káblov koncernu Prysmian pre automatizované systémy a hnacie mechanizmy obsahuje stredno- a nízkonapäťové silové káble s ochranou na elektromagnetickú kompatibilitu, signálne káble s medenými jadrami, optické vlákna a káble a kombinované konštrukcie káblov s medenými vodičmi a optickými vláknami.

Káble Prysmian plnia tie najnáročnejšie požiadavky v komplexných technologických prostrediach, ako napríklad odolnosť voči vysokým rýchlostiam a zotrvačným silám pri pohybe a voči veľkým počtom opakovaných cyklov pohybu, kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a multifunkčné vlastnosti.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog