EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - MV Cables - Generic Header

Strednonapäťové káble

Strednonapäťové káble

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - MV Cables - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian zabezpečuje úplnú ponuku strednonapäťových káblov vrátane:

  • na napätia 6/10 (1,2) kV, 6/6 (7,2) kV, 8,7/15 (17,5) kV, typy K1, K2, K3 – LS0H a K3 PVC,
  • Triedy 2 alebo 5 s medenýmalebo hliníkovým jadrom- vystužené alebo nevystužené, alebo s tienením/vystužené,
  • predupravené dĺžky (spojované),
  • iné napätia na požiadanie.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog