EN - Products & Solution - Industries - Nuclear LV Cables - Generic Header

Nízkonapäťové káble

Nízkonapäťové káble

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear LV Cables - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian ponúka kompletné portfólio nízkonapäťových káblov vrátane:

  • na napätia 0,6/1 (1,2) kV,
  • Triedy 2 alebo 5 s medenýmalebo hliníkovým jadrom, typy K1, K2, K3 LS0H, PVC K3,
  • vystužených alebo nevystužených variantov,
  • nízkonapäťových káblov typu CERT (vysokoodolné s neizolovanýmmedeným jadrom, zvlnené, s tienením- HN3SS34),
  • bezpečnostných káblov: meracie káble podľanoriem EN 50200/50362 K2.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog