EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Instrumentation Cables - Generic Header

Prístrojové káble

Prístrojové káble

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Instrumentation Cables - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian dodáva úplné portfólio prístrojových káblov vrátane:

  • meracích káblov,
  • bezpečnostných káblov: meracie káble EN 50200/50362 K2,
  • meracích káblovATEX 300 V/500 V,
  • meracích káblov: mikromodul 250 V.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog