EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Generic Header

Jadrové elektrárne

Spájame globálnu infraštruktúru s činnosťami kritického významu

Jadrové elektrárne

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories

Koncern Prysmian zabezpečuje káble bezkonkurenčnej kvality pre systémy a komponenty podieľajúce sa na výrobe jadrovej energie, a to vrátane strednonapäťových, prístrojových, riadiacich a komunikačných káblov, a káblov pre špeciálne zariadenia na sledovanie radiácie.

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 2

Zaručená kvalita a vlastnosti

  • Širokáponuka najmodernejších káblov prenové i jestvujúce jadrové elektrárne
  • V praxiosvedčené riešenia prispôsobené platným normám a požiadavkám na konštrukciu káblov v jednotlivých krajinách
  • Dlhodobo stabilné prevádzkové vlastnosti a spoľahlivosť (až po dobu 60 rokov)

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 3

Dávame silu jadrovej energetike

V rámci spôsobov výroby energie si jadrová energetika bezpodmienečne vyžaduje dokonalé technologické výkony. Zariadenia jadrových elektrární všade vo svete si vyžadujú značný objem technológií na mieste a každý komponent musí preto fungovať bezchybne a spoľahlivo, aby tak bola zaistená nepretržitá a bezpečná výroba elektriny.
To platí dvojnásobne vnútri reaktorového bloku, v ktorom je uložený vlastný reaktor.
Tu sú požiadavky na bezpečnosť oveľa prísnejšie než v ktorejkoľvek inej časti elektrárne, a používané komponenty preto musia byť predtým, že sa nainštalujú, podrobené preskúmaniu nezávislým externým subjektom.

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 4

Kriticky dôležitá pre takúto prevádzku je preukázaná odolnosť voči:

  • tepelnému starnutiu pri vysokých teplotách prostredia po dobu aspoň 60 rokov,
  • jadrovému žiareniu (gama a beta),
  • vysokým teplotám a tlakom v havarijných podmienkach (havarijný scenár LOCA),
  • chemickým činiteľom v havarijných podmienkach (havarijný scenár LOCA),
  • šíreniu požiaru, elektrickým poruchám a pôsobeniu olejov a ropných látok.

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 5

Káble Prysmian série Technergy™pre jadrové zariadenia,vrátane najnovších typov konštrukcií ako AP1000 a EPR boli vyvinuté osobitne na odolnosť voči všetkým druhom záťaže, ktoré sa vyskytujú v prostrediach vnútri jadrových elektrární. Naše káble Technergy™ pre jadrové zariadenia majú príslušné osvedčenia a podliehajú dozoru v rámci certifikačného programu Nuclear Quality Assurance, aby tak vyhoveli náročným požiadavkám na bezpečnosť a spoľahlivosť na svetovom trhu.

Naši zákazníci vo svete

Naši zákazníci vo svete

Názov zákazníka Projekt/Názov jadrového zariadenia Krajina Rok Pribl. dodaná dĺžka káblov v km
Areva Gmbh
Tian Wan
China
2014
200
Electronuclear
Angra III
Brazil
2012
2000
SNPEC
San Men - Ha Yang React 1&2
China
2011
100
CNPEC
Taishan EPR React. 1&2
China
2010
1000
CNPEC
Yangjiang CWR React. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
China
2009
1000
Areva France
Flamanville EPR React. 1
France
2009
1200
CNPEC
Ningde 1 CWR React 1&2
China
2010
320
CNPEC
Hongyanhe CWR React 3 & 3
China
2009
320
CNPEC
Hongyanhe CWR React 1 & 2
China
2008
320
Areva Germany
Olkiluoto EPR React. 1
Finland
2007
1981
Areva China
Ling AO React. 1 & 2
China
2002
1903
CNEIC
Qinshan II React. 1 & 2
China
2001
100
Areva France
Civaux
France
1986
1293.87
Areva China
Daya Bay 1 and 2
China
1994
660
CERN
Cern
Switzerland
1991-2000
1000
Framatome
Penly
France
1989
1293.87

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - View Product

V jadrových elektrárňach

EN- Products & Solutions - Industries - Nuclear Plants - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti

Koncern Prysmian

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava