EN - Products & Solution - Industries - Mining - Tunneling Cables - Generic Header

Káble pre tunelovacie zariadenia

Káble pre tunelovacie zariadenia

EN - Products & Solution - Industries - Mining - Tunneling Cables - Editorial Text Intro

Tunelovacie pracoviská

 


Nízko- a strednonapäťové káble pre použitie v hlbinnej a povrchovej ťažbe. Špeciálne káble s dlhou životnosťou a tienením z polovodivej polymérovej zmesi (konštrukcia na báze normy VDE).


Strednonapäťové káble pre použitie vo vlečných systémoch v povrchovej ťažbe na dodávku elektriny pre bagre a rýpadlá, vŕtacie stroje atď.


Pružné káble pre pevné inštalácie a podzemnú prevádzku.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog