EN - Products & Solution - Industries - Mining - Cables for Underground Mining - Generic Header

Káble pre hlbinnú ťažbu

Káble pre hlbinnú ťažbu

EN - Products & Solution - Industries - Mining - Cables for Underground Mining - Editorial Text Intro

Reťazové a reťazové navíjacie systémy
Pružné káble na použitie v podzemných reťazových a reťazových navíjacích systémoch. Používajú sa ako napájacie káble pre brázdičky a zásekové stroje (zariadenia s ťažnýmireťazami).

Navijakové systémy (nakladače a vykladače, lopatové a vŕtacie stroje atď.)
Nízko- a strednonapäťové navijakové káble pre použitie v hlbinnej a povrchovej ťažbe. Špeciálne káble s dlhou životnosťou a tienením z polovodivej polymérovej zmesi (konštrukcia na báze normy VDE).

Ponorné čerpadlá
Pružné káble pre závesné systémy a podzemnú prevádzku. Používajú sa ako napájacie káble transformátorov atď.

Pevné inštalácie pozdĺž dopravníkov alebo bočných stien
Pružné káble pre pevné inštalácie a podzemnú prevádzku.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog