EN - Products & Solution - Industries - Mining - Generic Header

Baníctvo

Spájame energiu a riadenie pre náročné aplikácie v baníctve

Baníctvo

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 1

Koncern Prysmian ponúka patričné riešenia aj pre špecializované potreby povrchovej i hlbinnej ťažby.

Zabezpečujeme úplné portfólio výrobkov vhodných tak pre pevné inštalácie, ako aj do pohyblivých zariadení. Naše káble pre banské a tunelovacie zariadenia prinášajú nemalé výhody pre široké spektrum špecializovaných odborníkov a profesionálov v baníctve ako sú výrobcovia banských zariadení, zadávatelia požiadaviek, zmluvní partneri, inštalátori, banské podniky a ďalší.

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Text highlight

Ťažba uhlia, tvrdých hornín a iných minerálnych zdrojov si v povrchovej i hlbinnej ťažbe vyžaduje čoraz výkonnejšie zariadenia a postupy.

Výsledkom sú v súčasnosti používané veľké strojové zariadenia.

Takéto rozmerné pohyblivé stroje si vyžadujú na dodávku elektriny strednonapäťové, pružné navijakové a vlečné káble, ktoré musia byť vhodné na prevádzku v tých najnáročnejších podmienkach.

Tunelovacie zariadenia sú pritom dôležité nielen v baníctve, ale tiež na opravy infraštruktúry na prepravu osôb  – od Singapuru po austrálske Sydney, a od Eurotunelu pod Lamanšským prielivom až po Gotthardský tunel vo Švajčiarsku.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 2

Káble Prysmian sú viac než patričnou odpoveďou.

Navijakové a vlečné káble značiek Prysmian a Draka pre povrchovú a hlbinnú ťažbu sa za desaťročia osvedčili v reálnej praxi po celom svete.
Osobitné požiadavky týchto banských aplikácií, ako napríklad na mechanickú odolnosť a bezpečnosť, si vyžiadali používanie mechanicky vysoko odolných polymérových zmesí.

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Mining - Editorial Text Stories 3

Prínosy, ktoré Vám dávajú káble od koncernu Prysmian pre banské aplikácie, zahŕňajú:

  • dlhšiu životnosť,
  • odolnosť voči chemickým a klimatickým vplyvom,
  • výbornú spoľahlivosť,
  • multifunkčné a na mieru prispôsobené inžinierske riešenia,
  • najmenšie možné rozmery,
  • služby vrátane opráv.

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Final Text

Výborná spoľahlivosť a dlhá životnosť navijakových a vlečných káblov Prysmian sú výsledkom nášho rozsiahleho know-how v oblasti špeciálnych prevádzkových podmienok v povrchovej a hlbinnej ťažbe, ktoré sme získali za desaťročia našej činnosti v úzkej spolupráci s významnými banskými podnikmi po celom svete.

Prevádzky koncernu Prysmian sa nachádzajú v blízkosti významných baní na všetkých kontinentoch.

EN - Products & Solution - Industries - Mining - View Product

V baníctve

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Downloads

Na prevzatie

Všeobecný katalóg riešení pre banský priemysel

Leták káblov pre baníctvo a tunelovacie zariadenia

EN - Products & Solution - Industries - Mining - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti

Prysmian Kablo s.r.o.

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava